Pla d'estudis

Mòdul I. Diabetis i malalties musculoesquelètiques (4ECTS)
Mòdul II. Demències i ancianitat (4ECTS)
Mòdul III. Malalties cardiovasculars i respiratòries (4ECTS)
Mòdul IV. Càncer, genètica, epigenètica, genòmica i proteòmica de les malalties cròniques (4ECTS)
Mòdul V. Experiència Clinica en procesos crònics (4ECTS)

Continuació dels estudis

Els estudiants que cursin el Postgrau en Gestió, Tractament i Seguiment de les Malalties Cròniques podran accedir al programa del Màster Universitari en Cronocitat i dependència segons els requisits establerts.

Metodologia i sistemes d'avaluació

La verificació dels coneixements dels estudiants es realitzarà mitjançant un procés d'avaluació contínua. Els professors responsables de cada assignatura i activitat formativa faran públics, a l'inici del període de docència corresponent, els mètodes i els criteris d'avaluació que aplicaran.

La metodologia semipresencial serà avaluada de forma contínua durant els semestres.

L’ alumne té a la seva disposició El Pla Docent l'assignatura,  que és l'instrument pel qual es defineix el model d'organització docent . El Pla Docent té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per l’ ESCS. 

Organitzat per:
 

             

 

Amb la col·laboració de: