Professorat

Per impartir el Diploma de Postgrau es compta amb personal acadèmic propi i amb personal acadèmic extern. Aquests professors són tots ells doctors/res i tenen una reconeguda activitat investigadora i docent, avalada per publicacions en revistes indexades, projectes competitius i acreditació per agències d'avaluació (AQU / ANECA).

S'ha previst també la impartició de seminaris i conferències per altres professionals docents externs de reconegut prestigi en l'àmbit de la cronicitat i la dependència sempre amb l'objectiu d'aportar un valor afegit al postgraus i enriquir el programa. 

L’ ESCST aportarà els següents professionals:

Esther Cabrera. PhD, RN. Doctora pel Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya (2008). Llicenciada en Humanitats per la UIC. Diplomada en Infermeria (1988) per la Escola Universitària de Infermeria Santa Madrona (UB). Professora Titular d’Universitat (ANECA). Des de llavors ha treballat en l'àrea de l'educació superior. La Dra. Cabrera forma part com a investigadora del Grup de Recerca CONSOLIDAT (GRC, SGR 916) de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).És membre des de l’any 2008 de l'Acadèmia Europea de Ciències de la Infermeria (EANS).  Es revisora de revistes científiques i avaluadora de projectes de recerca d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries (ETS) i del Fons d'Investigacions Sanitàries del Instituto de Salud Carlos III. Ministeri de Sanitat i Consum. Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos (ANEP). Ministeri de Ciència i Innovació. 

Carolina Chabrera Sanz. PhD, RN.  Doctora per la Universitat de Barcelona en el programa de Medicina (amb Menció de Qualitat MCD 2008-00023). Màster Universitari en Ciències de la Infermeria i Diplomada en Infermera per la Universitat Internacional de Catalunya. Actualment, Coordinadora del Centre de Simulació i Innovació en Salut i professora de l'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus.

Ignacio Blanco. Doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en Cirurgia General i Digestiva, Genetista Clínic acreditat per l'Associació Espanyola de Genètica Humana (AEGH) i acreditat en Consell Genètic en Càncer Hereditari per l'Associació Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).En l'actualitat és el Coordinador del Programa Transversal d'Assessorament i Genètica Clínica (pTAGC) de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i vicepresident de l'Associació Espanyola de Genètica Humana. És autor o coautor de més de 130 articles en revistes Indexades (https://www.researchgate.net/profile/Ignacio_Blanco/publications). Les principals línies d'investigació actuals se centren en l'estudi de les Neurofibromatosis i en l'impacte emocional del consell genètic en les malalties hereditàries. A nivell docent és professor associat al Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Professor Col·laborador en l'Escola de Ciències de la Salut del TecnoCampus Mataró.

Carme Hernández. Infermera. De 1998 al 2006 va ser infermera  del programa de Atenció Integrada de Instituto del Tórax de l’Hospital Clínic de Barcelona. Creació i desenvolupament d’un nou programa d’atenció continuada per a pacients amb EPOC, utilitzant les eines telemàtiques com a suport a l'avaluació global, seguiment i tractament dels pacients amb MPOC. Des del 2006 és coordinadora del programa d'Atenció Integrada (Hospital a Domicili i programa pacient fràgil) dependent de la Direcció Mèdica i d'Infermeria. Programa transversal. Actualment el seu camp de treball es basa en la implantació de programes d'Atenció Integrada en els diferents instituts de l'Hospital Clínic, especialment en aquelles patologies amb una alta prevalença d'ingressos hospitalaris.

Jordi Almirall Pujol. Llicenciat en Medicina en 1977. Especialista en Medicina Interna. Doctor en Medicina des de 1990. Adjunt en el Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital de Mataró. Professor associat al Departament de Medicina de la UAB des de 2003. Acreditació en INVESTIGACIÓ per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya al gener de 2008. La seva trajectòria científica s'ha centrat bàsicament en estudis de base poblacional relacionats amb la pneumònia adquirida a la comunitat i la infecció respiratòria de via baixa en general, pel que ha obtingut des de l'any 1990, 7 Beques FIS com a investigador principal. Les aportacions, més rellevants en aquest camp, abasten estudis epidemiològics, ja sigui d'incidència, microbiologia, factors de risc, factors pronòstics, costos, error diagnòstic i marcadors inflamatoris (proteïna C reactiva i la procalcitonina) per predir la gravetat de la pneumònia i sospitar el germen causal.

Ernest Palomeras Soler. Doctor en Medicina. Especialista en Neurologia. Llicenciat en Medicina i Cirurgia el 1992 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en Medicina el 2004 per la UAB. Adjunt de la Unitat de Neurologia de l'Hospital de Mataró. La seva trajectòria científica s'ha centrat bàsicament com Co-investigador en l'assaig clínic 945-225-83 (gabapentina bid vs tid per al tractament de l'epilèpsia); en l'assaig clínic CCOM 998-IA04 (diferents règims d Entacapone en el tractament de la malaltia de Parkinson) i en l'assaig clínic AVASIS (antiagregació vs anticoagulació per a la prevenció secundària en l'estenosi intracranial simptomàtica de l'artèria cerebral mitjana); Investigador principal a l'Hospital de Mataró en assaig clínic multicèntric GF-ICTUS-04 (citicolina vs placebo en ictus agut); Investigador principal a l'Hospital de Mataró de l'estudi GRECOS (marcadors de risc genètic en la recurrència de l'ictus). Participa al FIS PS PS09 / 0102.

Adelaida Zabalegui. RN PhD. És Doctora en Infermeria per la New York University (1997), directora i fundadora dels estudis d'infermeria de diplomatura, grau, màster i doctorat a la Universitat Internacional de Catalunya (1999-2009). Subdirectora de Formació i Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona. Durant aquests anys de professió ha liderat diferents projectes finançats per agències públiques competitives nacionals (estatals i autonòmiques) i internacionals. La seva experiència als Estats Units durant més de deu anys com a infermera al New York University Medical Center, com a investigadora a la Kaplan Comprensible Cancer Center i càrrecs de gestió com Assistant Director of Nursing el Bellevue Hospital de Nova York, donen suport a les seves competències en investigació. Des de l'any 2000 ha consolidat una línia de recerca vinculada a l'envelliment (envelliment saludable, anàlisi dels processos de l'envelliment, atenció a les persones amb dependència i els seus cuidadors informals). Acreditada en  recerca avançada AQU.

Organitzat per:
 

             

 

Amb la col·laboració de: