Professorat
 

Per impartir el Diploma de Postgrau es comptarà amb personal acadèmic propi i amb personal acadèmic extern. Aquests professors seran tots ells doctors/res i tindran una reconeguda activitat investigadora i docent, avalada per publicacions en revistes indexades, projectes competitius i acreditació per agències d'avaluació (AQU / ANECA).
 
S'ha previst també la impartició de seminaris i conferències per altres professionals docents externs de reconegut prestigi en l'àmbit de la cronicitat i la dependència sempre amb l'objectiu d'aportar un valor afegit als postgraus i enriquir el programa. El 85% del professorat haurà d'estar en possessió del títol de doctor. 
 
L’ ESCST aportarà els següents professionals:
 
Esther Cabrera, PhD, RN. Doctora pel Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya (2008). Llicenciada en Humanitats per la UIC. Diplomada en Infermeria (1988) per l’ Escola Universitària d’ Infermeria Santa Madrona (UB). Professora Titular d’Universitat (ANECA). Des de llavors ha treballat en l'àrea de l'educació superior. La Dra. Cabrera forma part com a investigadora del Grup de Recerca CONSOLIDAT (GRC, SGR 916) de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).És membre des de l’any 2008 de l'Acadèmia Europea de Ciències de la Infermeria (EANS).  Es revisora de revistes científiques i avaluadora de projectes de recerca d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries (ETS) i del Fons d'Investigacions Sanitàries del Instituto de Salud Carlos III. Ministeri de Sanitat i Consum. Agencia Nacional de Avaluació de Projectes (ANEP). Ministeri de Ciència i Innovació.  Professora acreditada catedràtica (recerca avançada) AQU.
 
Carolina Chabrera Sanz. PhD, RN.  Doctora per la Universitat de Barcelona en el programa de Medicina (amb Menció de Qualitat MCD 2008-00023). Màster Universitari en Ciències de la Infermeria i Diplomada en Infermera per la Universitat Internacional de Catalunya. Professora Adjunta de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF). Membre  del Grup d’investigació Tecnocampus: Atenció a la Cronicitat i l’ Envelliment. Grupo CRACIS. Professora acreditada investigació (lector AQU de Catalunya).
Responsable del Centro de Simulació e Innovació en Salud de l’Escola Superior de Ciències de la Salud Tecnocampus (ESCST) des de la seva creació en 2012. Responsable de Formació Permanent de l’ ESCST des de 2015. Coordinadora del Postgrau en Atenció a la Persona en el procés quirúrgic coorganitzada entre l’ ESCST i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol des de 2016. Coordinadora de la Comissió de Treballs Final de Grau del Grau en Infermeria (des de 2013) i de la Comissió de Treball  Final de Màster del Máster Universitari en Cronicitat i Dependència de l’ ESCST (promoció 2014-2016).
Membre de la Junta de Direcció en calicat de vocal del Grupo d’ Investigació Infermera en Simulació de Catalunya i Andorra i membre en el grup de Treball d Infermeria de la Sociedad Espanyola de Simulació i Seguretat del Pacient (SESSEP). Membre en el Grupo d’ Investigació consolidat en cures a la gent gran depenent (2014 SGR 1109) i del Grup d’ Investigació en Atenció a la Cronicitat i la Dependència de l’ ESCST.
Avaluadora de los Premis d’ Investigació en Infermeria “Fundació Vila Saborit” i de la Filial del Maresme de l’ Academia de Ciencies Mèdiques.
 
Francisco Luís Gil Moncayo. PhD. Doctorat en Psicologia per la Universitat de Cometes en 1995 i Psicòleg Clínic Especialista. Entre 1992 i 1994 va ser del Psychiatry and Behavioural Department of Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. És professor lector acreditat per l'agencia AQU Catalunya.  Revisor i col·laborador en diverses revistes científiques nacionals i internacionals. És Vicepresident de la Societat Espanyola de Psicooncología, i membre de diverses societats científiques nacionals i internacionals.  Es des de l ‘any 2010 professor associat a l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus.
 
Ignacio Blanco.  Doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en Cirurgia General i Digestiva, Genetista Clínic acreditat per l'Associació Espanyola de Genètica Humana (AEGH) i acreditat en Consell Genètic en Càncer Hereditari per l'Associació Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).En l'actualitat és el Coordinador del Programa Transversal d'Assessorament i Genètica Clínica (pTAGC) de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i vicepresident de l'Associació Espanyola de Genètica Humana. És autor o coautor de més de 130 articles en revistes Indexades (https://www.researchgate.net/profile/Ignacio_Blanco/publications). Les principals línies d'investigació actuals se centren en l'estudi de les Neurofibromatosis i en l'impacte emocional del consell genètic en les malalties hereditàries. A nivell docent és professor associat al Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Professor Col·laborador en l'Escola de Ciències de la Salut del TecnoCampus Mataró.
 
Juan Ramon González. PhD. Doctor en estadística i actualment treballa com a investigador en el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental.  Actualment la seva activitat investigadora es centra en el desenvolupament de mètodes i models estadístics per a l'anàlisi de dades de SNPs-arrays i d'ultraseqüenciació (http://www.creal.cat/jrgonzalez/software.htm) liderant un grup multidisciplinar al qual es troben estadístics, matemàtics, metges i biòlegs. El desenvolupament d'aquests mètodes avançats en estadística li ha permès establir xarxes d'investigació amb altres grups tant a nivell nacional (ICO, CNIO, CRG, Hospital de Badajoz, Hospital Carlos Haya, …) com a internacional (NCI, INSERM, University of South Carolina, University of Chicago, Estonian Genomic Center, …). Quant a la seva activitat docent, és professor col·laborador i  acreditat en recerca avançada per l'AQU i   professor associat en el departament de Salut Pública de la Universitat de Barcelona (UB) , professor col·laborador amb la Universitat Pompeu Fabra i professor associat a l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus. 
 
M. Luisa Vázquez Navarrete. Doctora en Medicina i Màster en Planificació, Financiació i Polítiques de Polítiques de Salut. Llicenciada en Medicina i Cirugia, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Ha estat investigadora de l’Institut d’Higiene Tropical i Salut Pública de Heidelberg i professora de Promoció de la Salut i Salut Pública Internacional en la Liverpool School of Tropical Medicine. En els últims 20 anys ha realitzat  investigació en l’àmbit de la salut pública a Catalunya i Amèrica Llatina.Actualment és la responsable d’Investigació i Desenvolupament del Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.
 
Esteve Fernández. Doctor en Medicina i especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Metge epidemiòleg. Professor Titular d’Epidemiologia i Salut Pública de la Universitat de Barcelona i Director del Centre Col·laborador de l’OMS per al Control de Tabac (Unitat de control del tabaquisme, Institut Català d’Oncologia). Professor acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).
 
 Adelaida Zabalegui. RN PhD és Doctora en Infermeria per la New York University (1997), directora i fundadora dels estudis d'infermeria de diplomatura, grau, màster i doctorat a la Universitat Internacional de Catalunya (1999-2009). Subdirectora de Formació i Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona. Durant aquests anys de professió ha liderat diferents projectes finançats per agències públiques competitives nacionals (estatals i autonòmiques) i internacionals. La seva experiència als Estats Units durant més de deu anys com a infermera al New York University Medical Center, com a investigadora a la Kaplan Comprensible Cancer Center i càrrecs de gestió com Assistant Director of Nursing el Bellevue Hospital de Nova York, donen suport a les seves competències en investigació. Des de l'any 2000 ha consolidat una línia de recerca vinculada a l'envelliment (envelliment saludable, anàlisi dels processos de l'envelliment, atenció a les persones amb dependència i els seus cuidadors informals). Te l’ acreditació de recerca avançada de AQU.
Per impartir el Diploma de Postgrau es comptarà amb personal acadèmic propi i amb personal acadèmic extern. Aquests professors seran tots ells doctors/res i tindran una reconeguda activitat investigadora i docent, avalada per publicacions en revistes indexades, projectes competitius i acreditació per agències d'avaluació (AQU / ANECA).
S'ha previst també la impartició de seminaris i conferències per altres professionals docents externs de reconegut prestigi en l'àmbit de la cronicitat i la dependència sempre amb l'objectiu d'aportar un valor afegit als postgraus i enriquir el programa. El 85% del professorat haurà d'estar en possessió del títol de doctor. 
 
Dr. Enric Camón. Professor col·laborador de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF). Diplomat en biblioteconomia i documentació per la UB. Llicenciat en documentació por la UB. Màster Oficial en Societat de la Informació i el Coneixement  per la UOC. Doctor per la UB. Amb  20 anys d’ experiència professional en gestió de biblioteca, ha treballat a Espanya, Escòcia i  Equador, participant en projectes de rellevància nacional. Ha compaginat aquesta tasca amb  la de professor universitari i ha publicat articles i ponències nacionals e internacionals.   
 
Dr. Mateu Serra. Professor associat de l‘Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF). Llicenciat en Medicina i Cirurgia el 1991 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB al 2004. Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública (Ministeri de Sanitat i Seguretat Social 1996). Màster en Salut Pública per la Universitat de Barcelona (en col·laboració con la Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health de Baltimore, USA), organitzat  per l’ Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya (juny 1995) i “Màster en Avaluació i gestió de serveis sanitaris” per la UAB en col·laboració amb  l’ Agència d’Avaluació de Tecnologies Mèdiques de Catalunya, AATM (2000). Professor acreditat investigador ( AQU de Catalunya).
Actualment, Cap de la Unitat d’ Investigació del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM). Membre del “grup d’investigació en fisiologia digestiva del CSdM-UAB” del Centro d’Investigació Biomèdica en Red de Malalties  Hepàtica i Digestives” (CIBEREHD) reconegut  i acreditat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa i de la Generalitat de Catalunya. Líder del “grup d’ investigació en sarcopenia, fragilitat i dependència” acreditat per l’ AGAUR (nº expedient 2014 SGR 499). És IP de diferents projectes vinculats a l’àrea de l’envelliment i té publicacions nacionals e internacionals en l’àmbit de la fragilitat i ancianitat.
 
Dr. Pere Torán. Professor col·laborador de l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Col·laborador docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (Professor Clínic Associat) i de la Universitat de Girona (Professor Associat del Departament de Ciències Mèdiques). DEA en Medicina Preventiva i Salud Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (any 2002), Doctor per la  Universitat de Barcelona  Màster en Direcció d’ Institucions Sanitàries (2006) i estudis de mestria en Salut Pública, amb formació complementaria en metodologia de la investigació i bioestadística. 
 
Actualment és coordinador de la Unitat de Suport a la Investigació Metropolitana Norte del IDIAP Jordi Gol. Investigador adscrit al Instituto de Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), institut acreditat pel ISCIII. Participa en los grups d’investigació sobre Artropatia Perifèrica (consolidat IDIAP), Malalties Hepàtica a l’Atenció Primària (consolidat IDIAP, vinculat a CIBEREHD).Coordinador del Grupo Emergent d’Investigació en Cronicitat de la Malaltia Respiratòria (GReCMaR) de la IDIAP. És coautor de 73 publicacions (H factor = 15) en revistes indexades i  més de 100 comunicacions a congressos nacionals e Internacionales. Membre del Grupo d’Avaluació de les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària a Catalunya on col·labora en el desenvolupament i avaluació de portafolis docents, també ha participat en el grup de desenvolupament del portafolis professional de la Sociedad Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i de la Sociedad Espanyola de Medicina Interna.
 

Organitzat per:

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: