Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Propera edició: del 24 de març al desembre de 2017
Durada: 28 ECTS / 280 hores
(Crèdits reconeguts a nivell europeu per barems de mèrits en els processos selectius a la universitat, oposicions i ofertes laborals)
Edició: 4ª
Modalitat: 100% online
Orientació: professional
Idiomes: castellà
Preu: 1.950€ (Possibilitat de pagament per mòduls)

Matrícula: oberta
 
Informació i assessorament tècnic:
Santiago Tomás Vecina (Coordinador acadèmic del Postgrau): stomas@fidisp.com

Inscripcions:
Formació Permanent
Tel. (+34) 93 702 19 59
formaciopermanent@tecnocampus.cat

 

 

Presentació

La Seguretat del Pacient és una prioritat de l'Assistència sanitària., ja que la seva complexitat comporta riscos potencials que poden generar danys sobre el pacient pels múltiples factors que condicionen les decisions clíniques, el procés assistencial i les cures. La gestió del risc assistencial ha portat en els últims anys a la cerca d'estratègies que permetin reduir la probabilitat que ocorrin aquesta classe de successos i a millorar la seguretat del malalt. Per a això són necessàries actuacions coordinades en diferents nivells, implicant a tots els grups d'interès i dirigides a tot el sistema amb l'objectiu precís de reduir el nombre d'errors en el sistema sanitari.

La demanda de formació és cada vegada major, especialment amb l'augment de sensibilitat dels professionals i les polítiques sanitàries de les administracions locals i generals. És necessària un ensenyament reglat que garanteixi l'homogeneïtat dels continguts i dels mètodes docents per garantir la formació dels professionals de la salut en Seguretat del Pacient.

Per tant, l'objectiu del Diploma de Postgrau en Seguretat del Pacient que presentem és proporcionar una formació sòlida i consolidada a professionals sanitaris sobre seguretat clínica i en àrees de responsabilitat sobre la gestió dels riscos derivats de l'assistència sanitària. Es pretén formar “especialistes en Seguretat del Pacient” que siguin capaços de liderar les futures Unitats Funcionals de Seguretat del Pacient de les organitzacions sanitàries, sota un títol universitari.

A qui va dirigit

Metges, Infermers/ras, farmacèutics i professionals sanitaris interessats a adquirir i aprofundir en els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per oferir una atenció de qualitat als pacients i gestionar adequadament els recursos disponibles.

Modalitat online 

Organitzat per:Amb la col·laboració de: