Objectius

Objectius generals
Assegurar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la formació d'experts en seguretat del pacient i gestió del risc sanitari, mitjançant un aprenentatge integrat i multidisciplinari.

Objectius específics
- Sensibilitzar sobre la complexitat del sistema sanitari com a element clau en la gestió del risc.
- Adquirir coneixements bàsics en qualitat assistencial i Introduir els conceptes claus sobre seguretat del pacient.
- Conèixer les iniciatives existents sobre epidemiologia i prevenció dels efectes adversos relacionats amb l'atenció sanitària tant a nivell nacional com a internacional
 - Revisió de la metodologia per al disseny, anàlisi i realització d'estudis epidemiològics experimentals i observacionals sobre Seguretat del Pacient.
- Aprenentatge de la Gestió del risc sanitari: presentació de la metodologia i eines per a la gestió del risc sanitari, tant per a la prevenció com per a l'anàlisi de successos i desenvolupament d'estratègies per adquirir la capacitat de gestionar el risc assistencial en les institucions sanitàries.
- Establir les competències i habilitats per a l'adreça de l'anàlisi de riscos i accions de millora.
- Promoure el disseny de nous models d'organització sanitària basats en la millora contínua de la qualitat i de la seguretat del pacient.
- Promoure la comunicació sobre els problemes de Seguretat i la Gestió de Riscos tant als pacients com als professionals
- Conèixer les implicacions econòmiques, ètiques i legals relacionades amb la Gestió de riscos i la Seguretat Clínica
- Facilitar respostes a les necessitats de formació en Seguretat del Pacient formulades per diferents sectors professionals, empresarials, organitzacions nacionals i internacionals implicats en la prestació de serveis i atenció sanitària.