Objectius

Objectius generals

L’objectiu d’aquest postgrau no és desenvolupar línies teòriques sobre els nous models de consum audiovisual i nous relats, sinó aplicar el nou paradigma comunicatiu generat per aquestes dinàmiques vinculades a les audiències actives i les múltiples plataformes a projectes audiovisuals que tinguin capacitat de generar nous models de negoci i siguin, per tant, nous escenaris professionals vinculats al món audiovisual.
 
El Tecnocampus ha desenvolupat grans habilitats en la generació de projectes emprenedors, fet que el situa en el marc privilegiat per acollir un postgrau professionalitzador i orientat al mercat.

 
Objectius específics
El postgrau té, a més, els següents objectius específics:

  • Oferir una visió crítica del nou paisatge mediàtic emergit al voltant de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i els newmedia.
  • Donar a conèixer els conceptes bàsics de la narrativa transmèdia i les diverses tipologies de productes transmèdia
  • Proporcionar els coneixements necessaris per dur a terme anàlisis crítiques dels productes transmèdia
  • Dotar l’alumnat de les eines indispensables per dissenyar i gestionar un projecte transmèdia, des de la fase d’ideació a la de promoció
  • Ensenyar a incorporar al projecte mecanismes per incentivar la interactivitat de l’audiència i establir una relació bidireccional amb els usuaris/fans/clients
  • Mostrar com treure el màxim potencial a les diverses finestres audiovisuals coneixent les seves capacitats tècniques i de comunicació
  • Proporcionar a l’alumnat les competències per desenvolupar una estratègia de màrqueting transmèdia
  • Dotar l’alumne dels coneixements indispensables per finançar, distribuir i promocionar un projecte transmèdia
     

 

Organitza:

Amb la col·laboració de: