Pla d'estudis

El postgrau està dividit en dos blocs teòrics (Mòdul I i Mòdul II) i tres blocs teòric-pràctics (Mòdul III, Mòdul IV i Mòdul V), paral·lelament als quals es durà a terme el Treball Final del Postgrau (Mòdul VI), que consisteix en el disseny d’un projecte transmèdia proposat per l’alumne/a.
 

Mòdul 0. Present i futur immediat per a la comunicació transmedia (3 ECTS)

 1. Introducció
 2. Una realitat cambiant: Societat, tecnologia i comunicació

Mòdul I. Nous paradigmes de la comunicació a l’era transmèdia (3 ECTS)

 1. L'ecosistema comunicatiu actual
 2. Tecnologies narratives i una primera definició de transmèdia
 3. La producció Transmèdia: una primera aproximació 

Mòdul II. Productes  Transmèdia  (4 ECTS)

 1. Transmedia storytelling
 2. Ficció /Entreteniment
 3. Informació / Documentals
 4. Altres productes transmèdia: branding, publicitat, art, transmèdia social, educació, etc. 

 
Mòdul III. Disseny i gestió de projectes transmèdia (4 ECTS)

 1. Ideació del projecte Transmèdia: dissenyar "amb" i "per a" l'usuari
 2. Desenvolupament, gestió i distribució de projectes transmèdia
 3. Disseny narratiu de Projectes Transmèdia
 4. Nous models de negoci i vies de finançament 

 
Mòdul IV. Audiències transmèdia (6 ECTS)

 1. Conèixer l'audiència
 2. Audiència activa: participació i interactivitat
 3. Gamificació
 4. Comunitats virtuals i contingut generat per l'usuari
 5. Monotorització de l'audiència
 6. Estratègia de relació amb l'audiència al projecte

 
Mòdul V. Les finestres per a la transmèdia (4 ECTS)

 1. Plataformes i dispositius
 2. El màrqueting transmèdia
 3. Eines per al Màrqueting Transmedia
 4. Conceptes transmedia

 
Mòdul VI. Treball Final del Postgrau (6 ECTS)

Elaboració d’un projecte transmèdia amb el recolzament professionals del sector:professors del postgrau en actiu i professionals de les productores Dream Team Concept i Barret Films.

 

Metodologia: estudi de cas

Les activitats d'aprenentatge proposades pel professorat es combinaran al llarg del postgrau amb els “estudis de cas”, on es treballarà a partir de casos concrets de projectes rellevants de professionals en el sector transmèdia, que aportaran la seva experiència concreta en un intercanvi actiu amb els estudiants, vinculant el cas als continguts  l'estudi en concret de cadascun dels mòduls del postgrau.
 

Modalitat online

 • Aula d'entrenament en l'ús de la plataforma digital (durant una setmana)
 • Metodologia activa en la qual l'estudiant és el protagonista.
 • Formació online en un entorn virtual en el qual els estudiants aporten, participen i construeixen acompanyats pels tutors, professionals del sector.
 • Relació directa amb especialistes de reconeguda experiència en cadascun dels àmbits de treball del curs.
 • Avaluació contínua dels mòduls i assignatures, amb un seguiment personalitzat per part dels tutors que permet avançar i aprofundir segons l'interès de cada participant.
    

Organitza: 

Amb la col·laboració de: