Inscripció

Requeriments i titulació

Criteris d’accès
 
  • Enginyers tècnics, enginyers superiors i titulats de grau dels àmbits industrial, informàtic, de telecomunicacions i multimèdia.
  • Titulacions equivalents o superiors en els àmbits de l'enginyeria esmentats anteriorment.
 
Titulació
 
  • Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.
  • Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.
  • Els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Matriculació 

 
Procés d’inscripció
 
Per poder accedir al Postgrau, en primer lloc cal emplenar i enviar el formulari de preinscripció i enviar per correu electrònic un CV , fotocòpia del DNI o equivalent i una còpia del títol a: formaciopermanent@Tecnocampus.cat 
 

ORGANITZAT PER: