PROPERAMENT INFORMACIÓ AUTOMATRÍCULA CURS 2018-2019

 

Tot i que el procés de matrícula s’activarà al setembre, has de tenir en compte el següent:

Dates automatrícula curs 2017-18:

A partir de 2n curs l’estudiant formalitza l’automatrícula online. El calendari previst per l’automatrícula

del 4 al 12 de setembre 2017
 


Què has de tenir en compte? 

Tens bonificacions?

Si tens el carnet de Família nombrosa, etc. recorda que en cas d’haver renovat el teu carnet de Família Nombrosa durant el darrer any hauràs de presentar el nou carnet abans del 30 de juny, si no ho has fet encara.

En cas contrari, no t’apareixerà la possibilitat de seleccionar la gratuïtat que et correspongui a la pantalla de matrícula.

 

Pots facilitar-nos la documentació obrint un tiquet al Helpdesk Seleccionant

→ Gestió Acadèmica →Tràmits econòmics → Bonificacions/descomptes.

 

 

 

Pots consultar les bonificacions en el següent enllaç


 

Pagaments pendents:

Recorda que si tens algun pagament pendent, no podràs matricular-te. En aquest cas, per solucionar aquesta situació, obre un tiquet en l’enllaç de sota seleccionant:

Gestió Acadèmica > Tràmits econòmics > Pagaments pendents.


 

Finançament:

Si vols demanar el finançament també ho hauràs de tramitar dins les dates d’automatrícula. Properament us informarem al respecte.

Més informació fent clic aquí


 

Informació adicional:

Per qualsevol altre dubte econòmic pots obrir també un tiquet al Helpdesk i selecciona l’opció que més s’ajusti a la teva consulta dins  Gestió Acadèmica > Tràmits econòmics

Normativa de Progressió i règim de permanència

Continuació d’estudis:

Els estudiants que no compleixin amb aquesta normativa (haver aprovat el 50% de primer curs), no podran matricular-se.
Els estudiants que hagin exhaurit les quatre convocatòries, no podran matricular-se si prèviament no se’ls hi autoritza una 5a (extraordinària).
Recorda també que per accedir al curs següent, has d'haver superat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents al curs precedent i haver superat completament els crèdits corresponents a dos cursos anteriors a aquest.

De manera extraordinària, els estudiants podrien sol·licitar més enllà del que recull aquesta normativa del règim de permanència i progressió l’excepció d’aquesta norma. En aquests casos, cal que s’adrecin presentant una instància al Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE), com a màxim el dia 25 de juliol, un cop publicades les qualificacions (notes) definitives, argumentant i justificant el motiu. Aquestes sol·licituds les resoldrà la UPF i l’estudiant estarà a l’espera d’aquesta resolució per poder continuar o progressar de curs, que li serà comunicada per Gestió Acadèmica via correu electrònic. 

 

Informació específica del Grau de Mitjans Audiovisuals

Els estudiants del Grau de Mitjans Audiovisuals han de tenir en compte el següent:

L’automatricula dels estudiants de GMA de 2n, 3er i 4t curs no garanteix matricular en el mateix grup (matí/tarda) que el curs anterior. L’automatricula s’organitza per citació que indica a partir de quin dia/hora l’estudiant pot matricular dins els període establert . Les citacions s’atorguen als estudiants en funció de la nota mitja del seu expedient. Així doncs, els primers estudiants que accedeixen a l’aplicatiu per fer l’automatrícula (són els estudiants amb millor expedient acadèmic) tenen més oportunitats d’escollir grup (matí o tarda).

Pels estudiants de GMA (2n,3r i 4t curs) que per motius justificats sol·licitin la matrícula d’un grup determinat (matí o tarda) cal que ho demanin formalitzant una instància al PIE( punt d’informació a l’estudiant) adjuntant els documents abans del 15 de juliol. Per aquests casos hi ha un número limitat de places i no s’acceptaran sol·licituds fóra d’aquest termini.
Per qualsevol altre dubte ó incidència acadèmic pots obrir també un tiquet al Helpdesk, seleccionant

Gestió Acadèmica > Tràmits acadèmics