• Nom: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Semipresencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències de la Salut
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 60
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 8,119 (curs 16/17)
 • 1/1

  Vídeo informatiu del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)

El Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus Mataró-Maresme (ESCST), respon a l'anàlisi d'una nova proposta territorial emmarcada sota criteris d’excel·lència acadèmica, de recerca i emprenedoria universitària.

El títol de Grau en CAFE a l’ESCST l’atorga la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i és un grau amb nombroses avantatges.

PER què estudiar aquest grau?

 • 1
  El TecnoCampus

  El TecnoCampus pertany a la Xarxa d'Emprenedoria Universitària. La formació de l'alumnat del Grau en CAFE es realitza sota una perspectiva constant d’esperit emprenedor, essent un referent en la utilització de les TIC aplicades a la salut i el benestar, i cercant sinergies amb els altres estudis que en conformen part, com el Grau d'Infermeria, el Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, el Grau en Turisme i Gestió de l'Oci, o la mateixa doble titulació en  Fisioteràpia i CAFE.

 • 2
  Semipresencialitat

  Seguint les darreres tendències, el model d'aprenentatge combina sessions presencials amb més de 100 crèdits semipresencials dels 240 ECTS que conformen els estudis.

   Aquest fet dona l’oportunitat a l’estudiant de poder gestionar-se de manera més autònoma el seu temps, creant el marc ideal per a que pugui compaginar millor els estudis amb la seva vida laboral, esportiva, etc. i Tantmateix,  i fomenta l'ús de les noves tecnologies.

 • 3
  Connexió amb el mercat laboral

  Gràcies a l'experiència de l'equip docent, els continguts i les activitats d'ensenyament-aprenentatge estan molt orientats a formar els estudiants i facilitar la seva inserció laboral

 • 4
  Salut i qualitat de vida

  Possibilitat de cursar el Màster Interuniversitari en Cronicitat i Dependència de l’ESCST, el qual podrà tenir correspondència amb qualsevol programa de doctorat de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 • 5
  Menció Nàutica

  El fet que el TCM estigui emmarcat al costat del mar i del port de Mataró fa que totes aquelles activitats relacionades amb la formació universitària i professional en els àmbits dels esport nàutics, les activitats marítimes i subaquàtiques, siguin un referent actual reconegut en el territori. Altres ports esportius del Maresme com el port de Balís, el d’Arenys, el de Premià de Mar, o el del Masnou, ratifiquen aquesta aposta decidida i diferenciadora d’excel·lència formativa.

 • 6
  Visió internacional dels estudis

  Vincle acadèmic amb universitats i organitzacions per ampliar les fronteres dels estudiants mitjançant convenis de mobilitat internacional

 • 7
  Instal.lacions esportives

  Les instal·lacions esportives que estan a disposició de l’alumnat del Grau en CAFE de l’ESCST són del màxim nivell prestacional. Totes  estan properes al TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM), i compten amb la participació, tant de l'Ajuntament de Mataró, com de tot un seguit d’empreses de titularitat privada. 

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Objectius

Els objectius generals sobre els quals s’orienta el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a l’ESCST, són:

 • Formar professionals especialistes en l’activitat física per a la salut.

 • Formar especialistes en l’entrenament esportiu, tant en la iniciació com en l’alt rendiment.

 • Preparar professionals en les iniciatives privades tant en l’àmbit del wellness, la salut i el benestar de les persones, com en l’àmbit dels esports nàutics i les activitats marítimes i subaquàtiques.

 • Impartir la formació inicial per docents en educació física en el sistema educatiu, amb especial atenció sobre l’educació secundària i el batxillerat.

 • Preparar professionals experts en planificació, organització i gestió esportiva, en l’àmbit de l’oci, el turisme i el temps de lleure i l’espectacle esportiu, tant en institucions públiques com privades.

 

Competències

Les competències genèriques sobre les quals s’orienta el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a l’ESCST, són:

 • El compromís ètic vers la tasca professional.
 • Les habilitats en les relacions interpersonals.
 • La motivació per la qualitat.
 • La capacitat d’organització i planificació.
 • La iniciativa i l’esperit emprenedor.
 • La sensibilitat cap a temes mediambientals.
 • El criteri en la presa de decisions.
 • El lideratge de les persones i els projectes.
 • L’eficiència en la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.
 • L’eficàcia en la resolució de problemes.
 • La capacitat d’adaptació a noves situacions.