• Nom: Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tardes (de 15h a 21h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 65
 • Idiomes: català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 6,364 (curs 16/17)
 • 1/1

  Vídeo informatiu del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals - TecnoCampus

Objectiu

L'objectiu general del títol de Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals és preparar professionals integrals amb criteris globals en la nova economia i amb un domini complet de les tecnologies actuals, capaços d'utilitzar els instruments de Màrqueting i comunicació en xarxes socials per reconèixer oportunitats de negoci, establir estratègies, anticipar-se als canvis, optimitzar recursos i analitzar la informació per a la presa de decisions, que permeti aconseguir els objectius proposats per l'organització.

 

"Aquests estudis no es fan enlloc més amb aquest enfocament i metodologia"

Per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Administració d'empreses i Gestió de la Innovació

  En només 5 anys pots obtenir dues titulacions

 • 2
  Pràctiques en empreses

  Són obligatòries i es realitzen en empreses del sector

 • 3
  Innolab

  Laboratori de creativitat i innovació

 • 4
  Portafoli

  Pàgina d'identitat digital pròpia

 • 5
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals

  Relació amb universitats d'altres països. Projectes transversals. Pràctiques internacionals

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable que l'estudiant tingui les següents habilitats:

- Dots de comandament i lideratge
- Organització i responsabilitat
- Habilitat per impartir instruccions
- Facilitat d'expressió oral i escrita
- Dinamisme i creativitat
- Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.
- Experiència en comunicació online
- Saber escoltar, saber respondre
- Coneixement i respecte a les minories socials

Competències

Básiques i generals

G1. Emprendre projectes de negoci que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives
G2. Ser autònom en l'aspecte de la planificació personal, la selecció dels recursos apropiats i la maduresa per assumir responsabilitats en la presa de decisions
G3. Prendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica
G4. Treballar en equip, participant activament en les tasques i utilitzant les eines de negociació i planificació apreses
G5. Comunicar amb propietat les idees, projectes, normes i decisions manejant adequada i oportunament la diversitat de mitjans disponibles

Transversals

T1. Comunicar-se de forma fluïda en català i castellà i en grau mitjà en anglès.
T2. Aconseguir les habilitats pròpies del maneig bàsic de les tecnologies de la informació i les comunicacions (Tics).
T3.Gestionar equips de persones i dirigir de forma eficient el temps, tant en el treball individual com en les tasques en grup, així com planificar, organitzar i utilitzar els recursos disponibles establint prioritats i demostrant capacitat per liderar processos, adoptar decisions i, si escau, afrontar dificultats.
T4.Ser capaç d'adoptar una perspectiva interdisciplinària i integradora de coneixements, alhora que formular judicis de forma autònoma i tenint en compte els seus vessants ètics, socials, econòmics i comercials.
T5. Prendre responsabilitats des d'un punt de vista ètic, crític i emprenedor en un ambient professional

Específiques

E1. Adaptar la situació de les empreses als entorns actuals
E2. Gestionar oportuna i convenientment els Recursos Humans disponibles en els ambients de treball en els quals toqui dirigir
E3. Convertir idees en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual
E4. Dominar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del Negoci a través del Màrqueting

Matrícula

Si vols consultar tota la informació relativa a la matrícula, clica en aquest enllaç.

Sessions d'acollida

Consulta les jornades de benvinguda que cada any s'organitzen als nous estudiants. En aquestes jornades es presenten el pla d'estudis del grau matriculat, els diferents serveis que teniu a la vostra disposició i es fa un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais. Consulta la Jornada de benvinguda al teu grau.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris. 

Normativa Acadèmica

Al següent enllaç trobaràs tota la informació relacionada amb la normativa acadèmica de l'Escola Universitària del Maresme i els seus estudis.

Reconeixements i convalidacions

Has cursat un cicle formatiu? Consulta les convalidacions d’assignatures.

Metodologia docent

Consulta aquí la metodologia docent de l'Escola Universitària del Maresme.

Software

Al següent document pots trobar tot el software que necessitaràs al llarg del curs per al teu ordinador.

Serveis als estudiants

Biblioteca - Mobilitat Internacional - Carreres professionals - Aula Idiomes - Activitats extra-acadèmiques - Emprenedoria.

 Un grau directament vinculat al món empresarial

Empreses i institucions que hi donen suport