PREU

english version

Import Matrícula

Preu:  6762,20€ 

Descomptes

Per matrícules d'EQUIPS que comparteixin projecte endegat i en vies de desenvolupament s'aplicarà un descompte de 2.500€ per a cada membre addicional a partir del segon matriculat.

15% per estudiants o Alumni TecnoCampus.

15% de l'import total del màster (excloses taxes) per a treballadors de les empreses instal·lades al Parc TecnoCampus, amb contracte indefinit.

10% als treballadors amb contracte indefinit de les entitats col·laboradores TecnoCampus.

  • Si es realitza el pagament de la reserva de plaça (600€) fins al dia 29 d'abril de 2018, s'aplicarà un descompte de 440€.
  • Si es realitza el pagament de la reserva de plaça (600€) entre el 2 de maig i el 13 de juliol, s'aplicarà un descompte de 265€.

L'alumne no tindrà dret a la devolució de l'import de la pre-matrícula (600€), en cas de no formalitzar la matrícula.

Condicions

Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre. 

Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.

Les bonificacions, descomptes i beques atorgades per TecnoCampus i entitats privades no són acumulables (excepte els descomptes i beques regulats per normes d'entitats públiques de rang superior). En casos justificats i degudament acreditats el Director General pot establir excepcions en aquesta norma.

Bonificació individual

Consulti aquí les bonificacions individuals disponibles

Bonificació per a treballadors d'empreses

Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartita ja sigui com a acció formativa o com a Permís Individual de Formació en tractar-se d'un curs d'amb titulació oficial. En el segon cas, la quantitat bonificable per l'empresa s'afegeix al crèdit de formació que l'empresa ja disposa.

El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF). 

Formes i terminis de pagament

L'import de la matrícula es pot fer efectiu de les maneres següents:

a)   Pagament únic
Modalitat de pagament únic al llarg dels quinze dies amb posterioritat a la formalització de la matrícula.

b) Per domiciliació bancària en tres  terminis. Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar el pagament.
Els venciments dels rebuts seran:

  • 1/3 en el moment de la formalització de la matrícula.
  • 1/3 la segona quinzena de desembre
  • 1/3 la segona quinzena de febrer

El dia de la matriculació has de tenir un document en què figurin les dades bancàries (entitat, oficina, dígits de control, número de compte i nom i cognoms del titular). El compte de domiciliació ha de ser necessàriament d'Espanya.

Opcions de Finançament

Finançament BS Fincom 
 

10 mesos TIN 8’75% TAE 11,53% DESPESES 1% FINANÇATS
15 mesos TIN 9’50% TAE 11,61% DESPESES 1% FINANÇATS
 
Oferta de Sabadell Consumer Finance, S.A.U. i subjecta a la seva aprovació. Oferta vàlida fins al 30/11/2018
 
Termini: En el moment de la matriculació


Préstec AGAUR
Per poder sol·licitar el préstec, l'import de la teva matrícula haurà de ser de 500 euros com a mínim i només el podran sol·licitar els estudiants de nacionalitat espanyola. 
Mitjançant aquesta opció, pots pagar l'import total de la matrícula en diverses mensualitats, amb un finançament a interès preferent, que gestiona l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, en el següent enllaç trobaràs més informació: Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau
 

Organitza

Títol Oficial de la