Prova d'accés

L'adjudicació de places per a alumnes de nou ingrés es farà d'acord amb els criteris establerts en la normativa legal vigent sempre i quan els o les aspirants resultin APTES en la Prova d'Aptitud Personal (PAP) per a l'Activitat Física i l'Esport en les condicions que es fixen en aquesta convocatòria.
 

Consulta els resultats de les proves en el següent enllaç

Matrícula de la prova: del 6 al 13 de juny de 2017

Es formalitzarà per Internet a l’adreça:
http://accesnet.gencat.cat, a l’apartat Preinscripció Universitària. L’alumne primer ha de formalitzar la preinscripció universitària i, posteriorment, la matrícula de la prova.
Horari presentació documentació: De dilluns a divendres, de 9.30h a 13.00h i de dilluns a dijous, de 16 a 19.00h

Data de la prova: 22 de juny de 2017

En el següent enllaç trobareu l’arxiu pdf amb la informació referent a la prova d’aptitud personal de la convocatòria 2017, per a l’ingrés al grau de Ciències de l’activitat física i de l’esport dels centres dependents de les universitats públiques catalanes i de la Universitats de Vic-UCC: 

Convocatòria de la Prova d'aptitud personal 2017 per a l'ingrés al grau de Ciències de l'activitat física i de l'esport dels centres depenents de les universitats públiques catalanes: INEFC-Lleida (UdL), EUSES-TERRES DE L'EBRE (URV) i TECNOCAMPUS-MATARÓ (UPF) i a la Universitat de Vic-UCC


Interactiu de les proves

Al següent interactiu podeu veure en que consisteix cada una de les proves: