Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

SGIQ (Manual)

SGIQ (Processos)

Revisió del pla de millora del SGIQ curs 2016-17

Pla de millora del SGIQ curs 2017-18

 

Informes d'acreditació de les titulacions de l'Escola

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals:  Autoinforme (2018)

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació:  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)

Grau en Turisme i Gestió del Lleure:  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)

Màster en Emprenedoria i Innovació:  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)

 

Informes de Seguiment de les titulacions de l'Escola

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals de l'Escola en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Curs 2010-2011

Indicadors per estudis

Graus:

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació - Presencial

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació - Semipresencial

Turisme i Gestió del Lleure

Doble titulació en Administració d’Empreses i GI i Turisme i GLL

Doble titulació en Administració d'Empreses i GI i Màrqueting i CD

Màrqueting i Comunitats Digitals

Logística i Negocis Marítims
 

Màster:

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació


Memòries anuals

Memòria del curs acadèmic 2016-2017

Memòria del curs acadèmic 2015-2016

Memòria del curs acadèmic 2014-2015

Memòria del curs acadèmic 2013-2014

Memòria del curs acadèmic 2012-2013

Memòria del curs acadèmic 2011-2012

Memòria del curs acadèmic 2010-2011

Memòria del curs acadèmic 2009-2010
 

Inserció laboral per estudis

Estudis de la inserció laboral dels titulats en Ciències Empresarials (AQU 2014)

Estudis de la inserció laboral dels titulats en Turisme (AQU 2014)