Presentació

SSIT és un grup de recerca independent amb professorat universitari de diversa formació i procedència. SSIT promou i realitza projectes d’investigació dins de l’àmbit de la Comunicació Audiovisual i la Publicitat. Concretament, SSIT desenvolupa una investigació pluridisciplinar sobre el so, la música i el silenci en relació a la imatge i la tecnologia, considerant aquests darrers com a elements de l’enunciació acústica o com factors i mitjans de condicionament i transmissió de la mateixa. SSIT realitza un èmfasi especial en la recerca sobre la música i l’audiovisual i, metodològicament, aposta per l’aplicació d’un enfocament interdisciplinari sobre les possibles diferents dimensions musicals.
El grup de recerca SSIT treballa per la definició conceptual de la música i altres categories del camp sonor, com el silenci. Un dels eixos de treball és l’estudi i anàlisi de la vinculació d’aquests i altres codis acústics amb els codis visuals dins del procés de creació, enunciació, recepció i interpretació d’un producte audiovisual o compost de so i imatge (estàtica). Igualment, es tracta aquesta perspectiva introduint-hi la variable de la intervenció tecnològica en alguna fase d’aquest procés.
Un altre eix de treball també destacat és la comunicació de masses i la seva vessant organitzativa institucional, així com la indústria i la comercialització audiovisual, ambdues propostes amb un enfocament directe en la música i el so i en la innovació tecnològica. En aquest sentit, SSIT treballa amb qualsevol plataforma mediàtica (Cinema, Televisió, Videojocs, Internet...) però amb una atenció especial per als Nous Mitjans (New Media) i les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
SSIT empra perspectives teòriques comunicològiques, filosòfiques, psicoacústiques, lingüístiques, sociològiques, psicològiques, i de la teoria de l’art, així com valoracions econòmiques i de la indústria audiovisual per a la planificació i realització de les seves investigacions. Per al debat i aplicació d’aquest ventall pluridisciplinar, SSIT compte amb doctors, doctorands, professionals i investigadors especialitzats en els diferents àmbits de recerca que planteja el grup.

Línies de recerca 

 El treball del grup SSIT gira al voltant del so i la tecnologia des de diverses perspectives teòriques i metodològiques. El grup atén tant evolucions històriques i aspectes de contextos anteriors com les característiques i situacions del paradigma comunicatiu actual. Les tres principals línies d’investigació són:

1. Pensament i estètica del so i de la música. Perspectiva centrada en el codi, amb caràcter ontològic, de reflexió sobre la natura, funcions i usos de cada component de la banda sonora. Els àmbits de recerca són:
- Silenci audiovisual
- Música, emocions i persuasió
- Música electrònica
- Metàfores sonores 
- Filosofia de la música

2. El context tecnològic d’enunciació. Estudi de les noves formes de comunicació emergents –formats i continguts– així com dels canvis de mentalitat i hàbits provocats per les innovacions tecnològiques. Els àmbits de recerca dins d’aquesta línia són:
- Nous continguts i nous formats de música i audiovisual
- Convergència digital
- Gènere i TiC
- So i TiC
- Temps, realitat i mentalitat tecnològica 

3. Música, so i comunicació mediàtica. Perspectiva d’estudi més funcional on es valoren els usos i aplicacions de la música i el so en la televisió, el cinema i altres mitjans o plataformes audiovisuals. Els àmbits de recerca són:
- Televisió, cultura i servei públic 
- Teories sobre la música i l’audiovisual
- Música i avantguarda
- Producció cultural i música
 

Equip investigador

Dr. Daniel Torras i Segura (Coordinador)
És Doctor en Comunicació Audiovisual per la URL, Màster en Ciències Polítiques i Socials per la UPF i Llicenciat en Comunicació Audiovisual i en Periodisme per la UAB. També ha obtingut el Títol Professional de Música al Conservatori Professional de Música de Badalona.
Imparteix les assignatures d’Història dels Mitjans Audiovisuals, Models Socials i Publicitat i Guionatge Audiovisual al Grau en Mitjans Audiovisuals de l’Eupmt.
Participa en el projecte I+D “Cine Musical en España: recuperación, inventario y estudio de un género identitario” HAR2011-22492, dirigit per Jaume Radigales (URL) com a investigador principal.
Les seves línies d’investigació són música i audiovisuals, el silenci audiovisual, música i persuasió, la música en la comunicació política i el so i el nou espai tecnològic d’enunciació audiovisual.


Dr. Jordi Soler i Alomà
És Doctor en Filosofia, Llicenciat en Ciències de la Educació i Màster en Informàtica Musical. Imparteix les assignatures de Música electrònica i creació musical al Grau en Mitjans Audiovisuals de l’Eupmt.

Les línies d’investigació que treballa són estructures de Música Electrònica, filosofia de la Música; respostes emocionals atípiques davant estructures musicals en mode Major i menor amb substitució endògena d’acords.

Dra. Maria Soliña Barreiro González
Llicenciada en Periodisme per la Universidade de Santiago de Compostela, llicencida en Història per la Universitat de Barcelona i doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra. Té un postgrau en vídeo digital per IDEC (Pompeu Fabra).
Imparteix les assignatures de Documental Creatiu, Periodisme Digital i Guionatge Audiovisual al Grau en Mitjans Audiovisuals de l’Eupmt.

Els seus interessos de recerca són el so en el cinema ‘mut’, metàfores sonores en el cinema silent, música i avantguarda cinematogràfica, temps i mentalitat tecnològica en el cinema mut, experiments de cinema sonor entre 1896 i 1927.

Dra. Aina Fernàndez i Aragonès
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Comunicació Audiovisual a la mateixa universitat amb la tesi "Televisió pública i convergència: Continguts infantils i juvenils crossmedia a la CCMA i EITB", dirigida per la Dra. Rosa Franquet i Calvet.

Les seves línies d’investigació són Gènere i TiC, els continguts Cross-media, la convergència digital i la televisió com a servei públic.

Eloi Aymerich Casas
És llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UPF i ha cursat 
High Communication Studies a la Roskilde University.
Imparteix les assignatures de Televisió i Televisió: Producció, Realització i Emissió al Grau en Mitjans Audiovisuals de l’Eupmt.
Ha estat director del documental “Cançons a la vora del pop” (Clack Música! i Grup Enderrock, 2010).I és membre de la xarxa de joves creadors Clack.
Les seves línies d’investigació i interès a la recerca són la televisió cultural, la relació entre televisió pública i música, la relació entre audiovisual i música, la producció cultural, l’audiovisual vinculat a la realitat, nous formats relació entre música i audiovisual i els ecosistemes culturals en el territori.

Daniel Pitarch Fernández
Docent, investigador, realitzador i músic. Imparteix les assignatures de Mitjans audiovisuals, Animació i Teoria de la
imatge a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona (EADT) als cicles formatius de grau superior en Fotografia Artística i Il·
lustració i és col·laborador docent en animació a la UOC. Com a investigador està finalitzant la seva recerca doctoral
sobre la teoria de Jean Epstein, de la qual ha publicat un fragment a Archivos de la Filmoteca (núm. 63, 2009). Forma
part del grup de recerca “La construcción del imaginario bélico en las actualidades de la I Guerra Mundial” de la UdG.
Ha participat en diversos congressos acadèmics presentant comunicacions sobre animació, el cinema dels primers
temps i la teoria cinematogràfica d’entreguerres. Ha publicat texts a Cahiers du Cinéma-España i per edicions de DVD
(Versus). Com a realitzador és autor de dues peces de creació: A la colònia penitenciària (2010, beques de creació del
CoNCA, estrenada dins Kosmopolis 2011, finalista del IV Premi de Cinema Assaig de la UAB 2011) i L’art de la fuga
(2009, 2n premi del Festival Punto y Raya 09), a més de vídeos per a diverses entitats i vàries peces resultants d’impartir
tallers d’animació (FEC Cambrils-Reus, Arteleku, Animac). Ha rebut ajudes de l’ajuntament de Figueres (Beques AGITA
2012) i de Telenoika (Ajuts a la producció i recerca Telenoika 2012) per a projectes d’investigacio i creació audiovisual. Ha
comissariat cicles de cinema i vídeo per a la Fundació Caixa Catalunya, Caja Madrid o Can Xalant. Com a músic forma
part de Mamut Cinema un grup especialitzat en sessions de cinema amb música en directe, que ha actuat a espais com
la Filmoteca de Catalunya o Caixaforum.

Jordi Roquer Gonzàlez
Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona (2011). Títol superior de música (especialitat etnomusicologia). Estudis a l'Escola Superior de Música de Catalunya (2009). Primer cicle dels estudis de Sonologia. Estudis de guitarra, solfeig, harmonia i conjunt instrumental.
És professor Associat. Assignatures “Músiques i Cultures”, “Etnomusicologia” i “Etnomusicologia de l’Àrea Mediterrània”. Professor del Màster en Musicologia. Assignatures “Metodologies de la Recerca en Ciències de la Música”, “Recerca Musical en l’Entorn Urbà Contemporani” i “La Recerca en Etnomusicologia”.
 Imparteix docència a l'assignatura de Àudio i Sonorització del pla UPC en el Grau en Mitjans Audiovisuals.


Santos Martínez Trabal
Llicenciat en Història (UB) i en Musicologia (UAB). Imparteix l’assignatura Àudio i Sonorització al Grau en Mitjans Audiovisuals de l’ESUPT, i les assignatures Anàlisi Musical, Semiologia Musical, Informàtica Musical i Etnomusicologia de l’Àrea Mediterrània al Grau de Musicologia de la UAB. Compagina l’activitat docent i investigadora amb la creació musical, principalment en el camp de les arts escèniques i el cinema. Premi Barcelona de Cinema a la millor música original per “Joves” (2006) i Premi Gaudí a la millor música original per “Trash” (2010). “Mi Gran Obra”, un dels darrers projectes en què ha treballat, ha estat guardonat al Festival Internacional de Teatre MESS (Sarajevo), al BE Festival (Birmingham) i a l’ITSelF Festival (Varsòvia).


Projectes de recerca actuals

Projecte Nadius.

És iniciativa del grup SSIT i pretén realitzar un diagnòstic de la relació entre música i Internet, des de la perspectiva dels usos i hàbits socials de la nova generació digital, però també des de les variants o novetats en la interpretació i la percepció entre música i imatge degut als nous processos comunicatius.
L’objectiu del projecte es crear un estat de la qüestió sobre el tema de l’enunciació digital del so i la música, realitzar un treball empíric mitjançant enquestes i altres mètodes quantitatius i qualitatius, i, finalment, extreure’n conclusions que apuntin futurs treballs o projectes de recerca. Fora de l’àmbit teòric, el projecte Nadius també treballa per una aplicabilitat comercial de les seves conclusions.