Innovació Docent

 • 1
  Descobreix Arduino

  Descripció: Taller d’introducció taller introductori a la programació amb Arduino. 

  Pendent de determinar - Durada de 3h - Professorat de Secundària, Batxillerat i FP - Grups màxims de 10 persones (Cal dur ordinador portàtil)

 • 2
  Tall Laser

  Descripció: Taller d’introducció al tall laser i la seva aplicació educativa. 

  Dies pendent de determinar.

  Durada de 2h - Professorat de Secundaria, Batxillerat i Cicles Formatius - Grups màxim de 10 persones (recomanable dur ordinador)

 • 3
  Experiències d'aprenantatge: Aules vives

  Descripció: El disseny d'experiències d'aprenentatge és un exercici que busca repensar la nostra assignatura en forma de narrativa. Narrativa en el sentit que hi ha una història al darrera, hi ha un o diferents fils conductors, que poden aportar diferents punts de vista i fer que els alumnes passin a ser la nostra audiència activa. 

  Dates a concretar - Durada de 1h - Professorat de Secundària, Batxillerat i Cicles formatius