Acadèmia

 • Planificació docent

 • Docència de graus

 • Docència de postgraus i màsters

 • Investigació i recerca

 • Atenció als alumnes

 • Suport administratiu als PDI

 • Planificació docent

 • Docència de graus

 • Docència de postgraus i màsters

 • Investigació i recerca

 • Atenció als alumnes

 • Suport administratiu als PDI

 • Planificació docent

 • Docència de graus

 • Docència de postgraus i màsters

 • Investigació i recerca

 • Atenció als alumnes

 • Suport administratiu als PDI

CAMPUS

 • Borsa Talent

 • Capacitació professional

 • Alumni, programa de fidelització d'antics alumnes

 • Mobilitat Internacional

 • Xarca Internacional d'Universitats

 • Programes Internacionals

 • Planificació oferta acadèmica

 • Preinscripció universitària

 • Matrícula de graus, postgraus, màsters i formació permanent

 • Gestió Expedients Acadèmics (graus/màsters/postgraus)

 • Gestió i expedició de documents acadèmics

 • Gestió i revisió dels costos i ordres de cobrament de matrícula i altres tràmits

 • Convalidacions, reconeixements, certificats i títols

 • Beques i ajuts externs

 • Informació als estudiants

 • Tramitació de sol·licituds dels estudiants

 • Custòdia i lliurament de documents en relació a l'estudiant

 • Gestió, classificació i adquisició del fons bibliogràfic i bases de dades electròniques

 • Prèstec

 • Gestió d'espais d'estudis

 • Correcció d'exàmens tipus test

 • Innovació docent

 • Dinamització de la vida universitària

 • Borsa d'allotjament

Empresa

 • Allotjament i dinamització de la comunitat empresarial

 • Centre de congressos

 • Oficina Mataró Empresa

 • Creixement: finançament i internacionalització

 • Teixit productiu

 • Assessorament a la creació d'empresa

 • Formació

 • Incubadora

 • Emprenedoria universitària

Corporació

 • Planificació i organització

 • Selecció de personal i acollida

 • Gestió laboral

 • Relacions laborals

 • Prevenció de riscos laborals

 • Formació interna

 • Avaluació del rendiment

 • Transparència

 • Desenvolupament estatutari i normatiu

 • Registre de la Fundació i EPEL

 • Secretaria d'òrgans de govern, gestió i consulta

 • Assessorament jurídic

 • Concursos i licitacions

 • Convenis

 • PAM i indicadors de gestió per a òrgans de govern i Ajuntament

 • Subvencios i justificació

 • Beques, ajuts i premis de la Fundació

 • Assegurances

 • Responsibilitat social corporativa

 • Compliance program

 • Planificació i control econòmic i financer

 • Comptabilitat

 • Inventari (patrimoni)

 • Ingressos i facturació

 • Tresoreria

 • Compres

 • Impostos

 • Promoció i captació dels estudis universitaris

 • Imatge corporativa i campanyes de màrqueting

 • Promoció dels serveis empresarials

 • Comunicació externa

 • Comunicació interna

 • Màrqueting digital i gestió de la web i xarxes socials

 • Actes institucionals i protocol

 • Foment de les vocacions tecnològiques Xnergic

 • Xarxa Empresarial de TecnoCampus

 • Descomptesi avantatges comercials a la comunitat TecnoCampus

 • Manteniment d'infraestructures i espais

 • Obres

 • Seguretat (vigilància, autoprotecció i coordinació empresarial)

 • Inversions (compra mobiliari i maquinari)

 • Manteniment de laboratoris i suport a la docència

 • SERMAT

 • Helpdesk Docència

 • Recepció, centraleta telefònica i consergeria

 • Xarxes i telecomunicacions

 • Sistemes d'informació

 • Manteniment i suport tècnic del programari corporatiu

 • Desenvolupament d'aplicacions pròpies i externes

 • Suport informàtic a l'usuari