924 estudiants assignats al TecnoCampus en el procés de preinscripció universitària de juny

Els centres universitaris del TecnoCampus tenen com a resultat del procés de preinscripció de juny un total de 924 estudiants assignats per al curs 2017/2018. Aquesta xifra és superior a la de l’any passat, en què la xifra va ser de 893, després de creixements continuats els darrers cursos.Fruit d’aquest alta demanda, cal destacar que són nou (les mateixes que l’any passat) les titulacions o dobles titulacions que s’imparteixen al TecnoCampus que tenen nota de tall, entre les quals destaquen Fisioteràpia (9,2), Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals (8,2) Infermeria (8) o Disseny i Producció de Videojocs (6,8).

En la preinscripció de juny, les dades referents als estudiants que trien el TecnoCampus com a primera opció són especialment rellevants, ja que indiquen el nivell de preferència pel centre. Un total de 837 estudiants van fer aquesta tria en primera opció pel TecnoCampus. 209 n’han quedat fora per la nota de tall, de manera que finalment són 628 els estudiants assignats en primera opció (un 70% del total de 924, percentatge que el juny del 2016 va ser del 60%).

El següent gràfic evidencia que el TecnoCampus en el seu conjunt i els seus tres centres per separat (ESUPT, ESCSET i ESCST) ha anat guanyant prestigi i acceptació els darrers cursos, de manera que la demanda en primera opció ha crescut any rere any.


Els tres centres universitaris del TecnoCampus, tots ells adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, són l’Escola Superior Politècnica, l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i Escola Superior de Ciències de la Salut. L’oferta conjunta per al proper curs és de 12 titulacions de grau, 4 de doble grau, a més de màsters i postgraus. Nou titulacions quedaran plenes en la matrícula de juny, i no quedaran places per la de setembre.
Es preveu que la xifra dels estudiants matriculats el curs vinent superi de nou, com ja ha fet aquest curs, els 3.000 estudiants.