Carmen Sarasúa analiza las desigualdades en el mercado laboral en el Dia Internacional de las Mujeres

L’economista Carmen Sarasúa, professora titular d’Història Econòmica la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser l’encarregada de cloure ahir dimecres 8 de març el cinquè Cicle de Conferències sobre Economia i Societat, que ha organitzat l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa aquest segon trimestre. La conferència es titulava “L’economia feminista: entendre la desigualtat per construir la igualtat” amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

Al llarg de la conferència, Sarasúa va exposar les principals diferències existents entre homes i dones pel que fa al mercat laboral. Un dels principals ítems a tenir en compte per entendre desigualtat de gènere en el món laboral és la taxa de població activa, que la formen les persones que treballen o que poden treballar, ja que només el 49% de dones en edat de treballar formen part de la població activa en relació al 76,1% que representen els homes. “Si les dones tinguessin una taxa d’activitat laboral semblant a la dels homes, el PIB mundial creixeria un 26%”, va afirmar l’economista.

Tot i així, en els últims anys també s’han produït alguns canvis, com per exemple l’actitud de les dones quan perden la feina en temps de crisi. Abans, cada vegada que hi havia una crisi, hi havia una parada de l’activitat de la dona ja que es quedaven sense feina es convertien en parades desanimades al deixar de buscar-ne una de nova. Des de les dos últimes crisis econòmiques, aquesta tendència ha canviat: “Les dones amb més nivell d’estudis, segueixen de forma constant en el mercat laboral buscant un altre lloc de feina”. En aquest sentit, Sarasúa va afirmar que des del 2002 la tendència és que hi hagi “una convergència, lenta però intensa, entre la taxa d’activitat masculina i la femenina”.

Una de les altres diferències que va remarcar Sarasúa és la bretxa salarial entre homes i dones. Actualment, les dones només guanyen 77 cèntims per cada dòlar que guanyen els homes per una feina amb el mateix valor, diferència que s’accentua en el cas que les dones tinguin fills. “Estic a favor que els homes i les dones desapareguin, jo crec en els individus”, va afirmar Sarasúa.