Desenvolupen una plantilla anticaigudes per a persones grans

 Les caigudes són un problema de salut important pels adults grans, tant pels seus efectes immediats: fractures i lesions al cap; com per problemes a llarg termini: discapacitat, inseguretat i pèrdua d’independència.

Per disminuir la incidència de caigudes de la gent gran s’ha creat el projecte europeu WIISEL (Wireless Insole for Independent and Safe Elderly Living). Liderat pel centre tecnològic CETEMMSA, de la xarxa de centres TECNIO i ubicat al TecnoCampus, té un pressupost de 3,9 milions d’euros, una durada de tres anys i hi participen vuit empreses de sis països.

L’objectiu de WIISEL és desenvolupar una plantilla per a persones grans que, col·locada dins la sabata, monitoritzi la manera de caminar. Amb les dades obtingudes es podrà realitzar una tasca preventiva i així disminuir el risc de caigudes. D’altra banda, el sistema aportarà seguretat a la persona gran afectant directament la seva qualitat de vida.

Gràcies a un sistema wireless (sense fils) i xips integrats a la plantilla, les dades captades pel moviment del peu s’envien a un dispositiu mòbil o a un ordinador, per que el metge, el cuidador o l’infermer, pugui seguir l’evolució del pacient, saber si segueix correctament la rehabilitació o si torna a tenir mals hàbits que augmenten el risc de caiguda i, si cau, s’envia una alerta immediata al cuidador responsable.

 

Innovador camp de recerca

Amb el projecte WIISEL, Europa inicia un camp de recerca que millorarà la competitivitat de la indústria europea i reforçarà el seu potencial per convertir-se en líder mundial en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) relacionades amb el concepte d’ “envelliment saludable”, incloent el desenvolupament d’estàndards d’interoperabilitat global en el sector.

A més de CETEMMSA, que lidera el projecte, participen a WIISEL, les entitats National University of Ireland, Galway (Irlanda), Spring Techno (Alemania), The Tel Aviv Sourasky Medical Center (Israel), Universitat Autònoma de Barcelona (España), INRCA (Itàlia), IMEGO (Suècia), CAIAC (Espanya)  i GEISA (España).