Donació de l'empresa Xilinx a l'Escola Superior Politècnica

L'empresa Xilinx ha fet donació a l’Escola Superior Politècnica de 5 plaques NEXYS4 per un valor de mercat de 895 dòlars, als qual cal afegir els 1.099 dòlars de llicències de software.
Aquestes plaques serveixen per a implementar circuits electrònics digitals mitjançant llenguatge VHDL i es faran servir a les assignatures d’electrònica digital dels graus d’enginyeria industrial.

VHDL és un llenguatge per descriure un sistema altament concurrent aprofitant plenament la naturalesa paral·lela dels dispositius digitals. Es un estàndard de l’IEEE i el seu coneixement millorarà les possibles sortides professionals al món laboral dels titulats del Tecnocampus.