El professor Daniel Torras publica un capítol sobre la dimensió sonora d’Internet

El professor de l'Escola Superior Politènica Daniel Torras ha publicat l’article “La concepción de Internet como un entorno visual proveedor de música y sonido” al monogràfic “Pantallas pequeñas, ¿músicas menores?”, editat per José A. Bornay, Vicente J. Ruiz i Jenaro Vera, de la Universitat d’Alacant i l’editorial Letra de Palo. En la seva proposta, Torras distingeix la idea de components relacionats amb l’essència d’Internet amb altres elements que transcorren i són distribuïts per Internet, matisant així la idea d’un canal multimèdia en la seva natura.

Les dades de l’article han sorgit del projecte Nadius, que impulsa el grup de recerca SSIT (So, Silenci, Imatge i Tecnologia), coordinat pel mateix Torras. Concretament, per a aquest article s’han fet servir dades de 274 enquestes i quatre sessions de grups de discussió sobre la música i Internet.