El TecnoCampus participa al programa "Emprendre a la meva escola"

“Emprendre a la meva escola” és un programa pioner que té per objectiu fomentar la cultura emprenedora a les escoles. El projecte es basa en realitzar un treball real: la creació, organització, gestió i tancament d’una cooperativa de fabricació de productes artesans, la venda en una fira o mercat de la ciutat i la sol•licitud d’un microcrèdit. Aquest programa s'emmarca dins de la línia de servei "Aprendre a Emprendre" del Centre de Suport a l'Emprenedoria del TecnoCampus i que actualment es duu a terme a les escoles de Mataró.

A Mataró s’està portant a terme a l’escola Àngela Bransuela -amb la coordinació i el suport de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Institut Municipal d’Educació (IME)- amb l’alumnat de 6è de primària que han creat tres cooperatives: INNOVAMAX, COPINSAB i SISÈCFEM. Cada cooperativa ha elaborat diferents productes i a partir de l’estudi de mercat han decidit quins seran finalment els productes que es fabricaran i vendran. Amb els guanys es retornarà el capital inicial, es finançarà una activitat en grup i una altra part dels ingressos es destinaran a una obra social.

El Centre de Suport a l'Emprenedoria ha impartit 36 sessions al llarg del curs 2011-2012 a les escoles, que han comptat amb 876 assistents i un total de 13 centres participants, dades que suposen un augment respecte el curs anterior.