Problemes tècnics en la matrícula dels estudiants de la UPC

Per un problema informàtic, la Universitat Politècnica de Catalunya ha sol·licitat als centres adscrit que endarrereixin la matrícula. Tots els estudiants de l'Escola Superior Politècnica que estan cursant els seus estudis en titulacions que depenen de la UPC i que s’havien de matricular avui ho faran demà a partir de les 8h. Els estudiants que s’havien de matricular demà a partir de les 8h ho faran a partir de les 16h.