Redinnova presenta l’oferta d’ajuts i subvencions per a recerca i innovació tecnològica

El dimarts 29 de novembre el TecnoCampus va organitzar una jornada de finançament amb la participació de la consultora Redinnova, especialitzada en la cerca de finançament públic per activitats de R+D+i.

En la primera part de la sessió, les sòcies fundadores de l’empresa van explicar les principals línies de finançament públiques, d’àmbit nacional i internacional, actualment vigents o que ho estaran a principis del 2017.

Pel que fa als ajuts estatals, van destacar els instruments de CDTI, com són la línia PID, per a projectes d’investigació i desenvolupament així com el NEOTEC, molt atractiu per a empreses de base tecnològica de nova creació, ja que subvencionen a fons perdut fins al 70% del pressupost del projecte. En aquesta tipologia, també van posar l'èmfasi en els ajuts per a la contractació d’investigadors, tant de doctorands que realitzin la seva tesi a l’empresa (EMPLEA) com doctors (Torres Quevedo) i investigadors sèniors de qualsevol nacionalitat (Tecnospring Plus).

Els ajuts del programa H2020 de la Comissió Europea, en l’àmbit dels ajuts d’àmbit internacional, es van destacar perquè ofereixen unes línies subvencionades adreçades únicament a start ups i pimes, com són el SME Instrument, molt indicat per projectes amb un alt component innovador i replicabilitat del seu model de negoci a nivell global.

Posteriorment, les empreses interessades van reunir-se individualment amb les tècniques per presentar el seu projecte i tenir així una primera orientació de les línies que es podrien adequar més per la seva activitat, sector i tipologia de projecte.