Sara Moreno remarca la necessitat d’analitzar l’economia domèstica per entendre les desigualtats en l’àmbit públic

Sara Moreno, professora de sociologia a la UAB, ha estat la convidada d’avui en la última conferència del IV Cicle de Conferències d’Economia i Societat que organitza l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Especialista en la sociologia del temps, del treball i del gènere, Moreno ha incorporat la perspectiva de gènere en l’àmbit de l’anàlisi econòmic.

La perspectiva de gènera fa referència a les metodologies destinades a l’estudi de les construccions culturals i socials d’allò que es considera femení i masculí. “La perspectiva de gènere no vol dir parlar de dones sinó de dones en relació als homes”, ha aclarit Moreno. Des d’aquest punt de vista, la industrialització va establir una clara diferenciació entre la vida professional i la vida personal, un tipus de mentalitat que encara segueix molt arrelada a la societat: “Encara s’atribueix una responsabilitat femenina a la cura de la llar i de la família i una tasca masculina aportar els diners a casa”.

Al llarg de la conferència també s’ha parlat sobre el concepte de treball. Des de la perspectiva de gènere, treball no és sinònim d’ocupació ja que mentre aquest darrer concepte fa referència a un tipus de treball remunerat, el treball inclou el conjunt d’activitats que suposen un esforç i que permeten produir béns i serveis per a la reproducció de la vida humana. Moreno ha explicat que durant molts anys un dels grans problemes és que “el treball domèstic i el treball de cura no remunerat no s’ha considerat treball”. A trets generals, les dones tenen tendència a subestimar el temps que dediquen al treball, mentre que en el cas dels homes succeeix el contrari: “Això forma part de la manera com ens han educat i com moltes vegades actuem per mimetisme”. Segons Moreno, la manera com es distribueix el treball domèstic i la cura de la llarg i la família explica en gran part les desigualtats de gènere que encara persisteixen ne el mercat de treball.

Moreno ha dedicat el final de la conferència a parlar sobre possibles línies d’acció de cara al futur. La crisi econòmica és una crisi d’ocupació però no de treball: “Entenem que es podria incloure el treball domèstic i de cura dins de l’economia i el mercat de treball, visibilitat això que és font de desigualtats de gènere”. També ha destacat que encara falta una tasca de sensibilització i un avanç en termes de polítiques públiques. “Tenim una igualtat formal que no es correspon a la igualtat real”, ha conclòs Moreno.