Sessió informativa sobre protecció de dades

L'entrada en vigor del nou Reglament obliga a totes les empreses a gestionar d'una nova manera les dades de caràcter personal amb les que tracten.

 Al llarg d'aquesta sessió s'analitzaran algunes de les aplicacions pràctiques que comporta aquest canvi legal, i que versen principalment al voltant de: tractament del consentiment; noves obligacions en el deure d'informar; responsables i encarregats: nova regulació; delegats de protecció de dades, registre de tractaments enfront d'inscripció de fitxes i avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.

Ponent: Paula García Rey, directora de qualitat de PONS IP.

Informació i inscripcions.

Data: 12 de juliol de 12 a 13h

Lloc: Sala Burriac de l'edifici TCM2