Si ets estudiant de CAFE, col·labora amb l’informe d’acreditació del grau!

Una comissió externa provinent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya visitarà el TecnoCampus el mes de març per emetre un informe de qualitat del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme després de sis anys de l’inici dels estudis.

Abans de la visità, però, l’Escola Superior de Ciències de la Salut ha redactar autoinforme sobre tota l’activitat relacionada amb el grau. L’objectiu és elaborar un document fruit del treball col·lectiu entre els estudiants, l’equip docent i el Personal d’Administració i Serveis. Per aquest motiu, si ets estudiant d’aquesta titulació, pots enviar-nos les teves aportacions fins al dimecres 15 de novembre. A través de a bústia oberta pots fer-nos arribar les teves propostes, que es tindran en compte per a l’autoinforme.

Consulta l’autoinforme del Grau en CAFE i envia’ns la teva valoració!