Tell me Bye crea un banc de memòria virtual per a persones amb malalties neurodegeneratives

Tell me Bye ha estat notícia gràcies a la creació d’un Banc de Memòria virtual adreçat a persones amb malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, per tal de que elles mateixes en la primera etapa de la malaltia puguin dipositar-hi els seus records (fotografies cançons, vídeos, cartes...). Així les les persones que més estimen tenen eines per ajudar-los quan va evolucionant la malaltia.

Tell me Bye ofereix aquest servei de manera gratuïta a les associacions i grups d’ajuda a persones amb aquestes malalties amb la finalitat de reforçar emocionalment als afectats.

A continuació, adjuntem als mitjans que se n'han fet ressò:

http://www.alzheimeruniversal.eu/2015/11/25/tellmebye-caja-memoria-para-enfermos-alzheimer/

http://www.sendasenior.com/Los-enfermos-de-alzheimer-podran-crear-cajas-de-recuerdos-virtuales_a3819.html

http://www.lavanguardia.com/vida/20151123/30347608632/enfermos-de-alzheimer-podran-crear-cajas-de-memoria-con-recuerdos-virtuales.html