Finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria de beques és fomentar, mitjançant un sistema de pràctiques extracurriculars, la participació temporal d’estudiants en treballs i tasques de col·laboració en les diferents àrees d’activitat, per tal de donar suport a la docència, a la transferència de coneixement i en general,als diferents serveis i projectes de la Fundació TecnoCampus.

Entitat Convocant

Convocades pel TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants matriculats en estudis oficials que vulguin realitzar tasques de col·laboració a departaments del TecnoCampus a canvi d'un ajut econòmic. L' estudiant pot sol·licitar d'una a tres beques, en el cas de ser sel·leccionat haurà d'acceptar una de les beques atorgades. Els estudiants que inicïin els seus estudis aquest curs 2016-17 no es podran tenir en consideració en aquesta 1a convocatòria.

Documentació que cal aportar                            

Tot el procediment es realitzarà telemàticament. Per tant, no haureu d'imprimir en paper cap full de la sol·licitud per presentar físicament. Haureu d'adjuntar la següent documentació:

El currículum vitae
Expedient acadèmic

Termini i estat de la sol·licitud convocatòria

Convocatòria 2016-17:

1a convocatòria: del 21 al 27 de setembre 2016. TANCADA
2a convocatòria: octubre 2016 -Del 26 d'octubre al 4 de novembre de 2016. TANCADA
3a convocatòria: novembre 2016 -Del 10 de novembre al 17 de novembre de 2016. TANCADA
4a convocatòria: Substitució BC025 -fins el 21 de novembre de 2016- : TANCADA
5a convocatòria: Del 28 de novembre a l'11 de desembre - TANCADA
6a convocatòria: Fins el 14 de desembre - TANCADA
7a convocatòria: TERMINI AMPLIAT FINS  el 15 de gener de 2017 - TANCADA
8a convocatòria: Fins el 26 de gener de 2017-TANCADA
9a convocatòria: Fins el 26 de febrer de 2017 TANCADA
10a convocatòria: Fins el 18 d'abril de 2017 TANCADA
11a convocatòria: Fins el 5 de maig 2017 TANCADA

On adreçar-se per sol·licitar-les

1a convocatòria: Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de cada beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç 
2a convocatòria - extraordinària -fins el 4 de novembre de 2016- : Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de cada beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç
3a convocatòria - extraordinària -fins el 17 de novembre de 2016- : Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de cada beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç
4a convocatòria - Substitució BC025 -fins el 21 de novembre de 2016- : Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç
5a convocatòria: Beca Associació estudiants -EX033- Per sol·licitar-la: fins l'11 de desembre. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç  i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç
6a convocatòria: Beques -EX034 i EX035- Per sol·licitar-la: fins el 14 de desembre. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç  i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç
7a convocatòria: Substitució Beca BC001 - Carreres professionals i Alumni. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
8a convocatòria: Beca EX036 - Per sol·licitar-la fins el 26 de gener. Emplena el formulari a continuació: enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
9a convocatòria: Beca EX037 - Per sol·licitar-la fins el 26 de febrer. Emplena el formulari a continuació: enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç
10a convocatòria: Beca substitució BC001- Departament Serveis Campus. Per sol·licitar-la fins el dia 18 d'abril de 2017. Emplena el formulari a continuació: enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
11a convocatòria: convocatòria dues beques al Punt Informació a l'Estudiant- fins el 5 maig de 2017. Per sol·licitar-la emplena el formulari  en el següent enllaç.
Periode Maig-Juny-Juliol i Setembre de 2017 - 20 hores setmanals - 360€ mensuals-
- Una beca horari de TARDA de les 15h a 19h
- Una beca horari de MATÍ de les 9,30h a 13,30h
12a convocatòria: convocatòria dues beques projectes de Recerca. Per sol·licitar-la emplena el formulari  en el següent enllaç fins el dia 4 de maig.
Beca EX042-Suport de recerca al Projecte Impacte Econòmic i Social del Tecnocampus. Recollida de dades d'enquestació a estudiants de fora de l'àrea; suport a les tasques de depuració i càlcul d'impactes i beneficis i costos socials. Import: 180€ mensuals
Beca EX043- Suport de recerca al projecte Doctorat Industrial en el que el GRABET participa en un terç. Recerca de papers, construcció de base de dades, càlcul de descriptius. Import: 180€ mensuals
13a convocatòria: convocatòria Beca PSONO .L'estudiant pot sol·licitar-la fins el dia 20 de juny de 2017. Inici beca: 01/07/2017 - Finalització beca: 31/07/2017 - 10 hores setmanals. Per sol·licitar-la emplena el formulari  en el següent enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
14a convocatòria: convocatòria Beca PSONO .L'estudiant pot sol·licitar-la fins el dia 20 de juny de 2017. Inici beca: 17/07/2017 - Finalització beca: 22/07/2017 - 25 hores totals. Per sol·licitar-la emplena el formulari  en el següent enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
15a convocatòria: convocatòria Beca suport a la matrícula de nou accés curs 2017-18 juliol. L'estudiant pot sol·licitar-la fins el dia 3 de juliol a través del formulari en el següent enllaç, tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
16a convocatòria:  convocatòria Beca suport a la matrícula de nou accés curs 2017-18 setembre. L'estudiant pot sol·licitar-la fins el dia 3 de setembre a través del formulari en el següent enllaç tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç

 

Com pots consultar l'estat de la teva beca

1a  convocatòria ordinària: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució

2a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
3a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
4a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
5a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
6a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució beca EX035  i la beca EX034
7a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
8a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
9a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: properament.
10a convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: properament.
11a convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució

13a i 14a convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
15a convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució

Temps de resposta

Octubre per la resolució ordinària.

Normativa i documentació de referència

Consulta la Normativa per les que es regulen aquestes beques. Consulta la Relació.