Empresa

KOOVIK PROFESSIONAL SOLUTIONS, SLU

TIC
TCM2 Planta 5 - 4
http://www.koovik.com
937023353

Descripció

Oferir productes i serveis per el transport i distribució de senyal i continguts multimèdia

Serveis

KOOVIK PROFESSIONAL SOLUTIONS, SLU

TIC
TCM2 Planta 5 - 4
http://www.koovik.com
937023353

Descripció dels serveis

Productes

KOOVIK PROFESSIONAL SOLUTIONS, SLU

TIC
TCM2 Planta 5 - 4
http://www.koovik.com
937023353
No hi ha productes.

Multimedia

KOOVIK PROFESSIONAL SOLUTIONS, SLU

TIC
TCM2 Planta 5 - 4
http://www.koovik.com
937023353