Empresa

Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL

TIC
TCM2 Planta 3 - 19
http://www.pgconocimiento.com/
93 702 19 65

Descripció

Consultoria e implantació de sistemes propis de Business Intelligence (BI), Atlas SBI directament i a través d'una xarxa de partners

Serveis

Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL

TIC
TCM2 Planta 3 - 19
http://www.pgconocimiento.com/
93 702 19 65

Descripció dels serveis

Productes

Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL

TIC
TCM2 Planta 3 - 19
http://www.pgconocimiento.com/
93 702 19 65

Multimedia

Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL

TIC
TCM2 Planta 3 - 19
http://www.pgconocimiento.com/
93 702 19 65