Plan de estudios (272.72 KB)
Descargar

PLAN DE ESTUDIOS

Distribución por cursos del número de créditos ETCS en función de la tipología de asignatura.

 

Guías docentes por cursos y trimestres

Trabajo final de grado (14 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Noves tendències d'administració empresarial (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Matèria optativa 1- Logística
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Asignatura optativa* (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Prácticas externas (22 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Asignatura optativa* (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Asignatura optativa* (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Asignatura optativa* (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Matèria optativa 2- Negocis Marítims (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Seminario internacional (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(110041) Nàutica d'Esbarjo i Esports Nàutics i Aquàtics (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(110042) Xarxes Ferroviàries i Transport per Ferrocarril (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1056) Globalització i Crisi Actual (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1116) Introducció al SAP (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1143) Consolidació d'Estats Comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
( 1149) Disseny d'Enquestes i Tècniques Aplicades a la Investigació Comercial ( 5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1115) Business Analytics in e-business (anglès) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1152) Creació d'Aplicacions per a Mòbils (anglès) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (i doble Grau)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(5021) Distribució, Logística i Relació amb els Canals (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(5023) Estratègies de Publicitat i Promoció (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
( 5009) Gestió de Plataformes Digitals (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(5022) Màrqueting en Buscadors i Publicitat en Xarxes Socials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(5041) Iniciació al Neuromàrqueting i a la Neuroeconomia (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Turisme i Gestió del Lleure (i doble Grau)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(6026) Turisme i Transport (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(6028) Organització de Grans Esdeveniments (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
( 6025) Planificació Turística) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(6098) Gestió i Direcció de Ports Esportius
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre