Plan de estudios (272.72 KB)
Descargar

PLAN DE ESTUDIOS 2017/18

Estructura del grado en función del tipo de materia y el número de créditos ECTS:

 

Guías docentes por cursos y trimestres

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN EMPRESARIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA LOGÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA LOGÍSTICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
EMPRESAS Y NEGOCIOS MARÍTIMOS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓN NAVIERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
ECONOMÍA MARÍTIMA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
ECONOMÍA DEL TRANSPORTE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE MARÍTIMO (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA APLICADA A LA LOGÍSTICA Y AL TRANSPORTE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS OPERACIONES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOGÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
INGLÉS TÉCNICO Y COMERCIAL MARÍTIMO (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
TURISMO DE CRUCEROS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
PRINCIPIOS DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
TRANSPORTE AÉREO Y GESTIÓN AEROPORTUARIA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
ANÁLISIS FINANCIERO (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
TRANSPORTE TERRESTRE E INTERMODALIDAD (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓN Y ESTRATEGIA PORTUARIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
DERECHO DEL TRANSPORTE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓN DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES NÁUTICAS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
TEMAS ACTUALES EN LOGÍSTICA I TRANSPORTE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
NÁUTICA DE RECREO Y DEPORTES NAUTICOS Y AQUATICOS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
REDES FERROVIÀRIAS Y TRANSPORTE POR FERROCARRIL (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
LOGÍSTICA INVERSA Y DEL TEXTIL (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
LOGÍSTICA DEL SECTOR QUÍMICO I FARMACÈUTICO (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
LOGÍSTICA SECTORIAL AUTOMOCIÓN (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
SEMINARIO INTERNACIONAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
TRABAJO FINAL DE GRADO (14 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
PRÁCTICAS EXTERNAS (22 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Trabajo final de grado (14 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Noves tendències d'administració empresarial (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Matèria optativa 1- Logística
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Asignatura optativa* (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Prácticas externas (22 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Asignatura optativa* (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Asignatura optativa* (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Asignatura optativa* (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Matèria optativa 2- Negocis Marítims (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Seminario internacional (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(110041) Nàutica d'Esbarjo i Esports Nàutics i Aquàtics (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(110042) Xarxes Ferroviàries i Transport per Ferrocarril (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1056) Globalització i Crisi Actual (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1116) Introducció al SAP (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1143) Consolidació d'Estats Comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
( 1149) Disseny d'Enquestes i Tècniques Aplicades a la Investigació Comercial ( 5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1115) Business Analytics in e-business (anglès) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(1152) Creació d'Aplicacions per a Mòbils (anglès) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (i doble Grau)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(5021) Distribució, Logística i Relació amb els Canals (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(5023) Estratègies de Publicitat i Promoció (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
( 5009) Gestió de Plataformes Digitals (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(5022) Màrqueting en Buscadors i Publicitat en Xarxes Socials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(5041) Iniciació al Neuromàrqueting i a la Neuroeconomia (5 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Turisme i Gestió del Lleure (i doble Grau)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(6026) Turisme i Transport (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(6028) Organització de Grans Esdeveniments (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
( 6025) Planificació Turística) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
(6098) Gestió i Direcció de Ports Esportius
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA MATERIA LOGÍSTICA

 
- Temas Actuales en Logística y Transporte
- Logística Sectorial Agroalimentaria
- Logística Sectorial Químico-Farmacéutica
- Logística Sectorial Automoción
- Logística Sectorial Textil-Retail
- Logística Inversa y Gestión del Cambio
- Organización del Transporte de Viajeros
- Transporte Internacional de Mercancías
- Turismo y Transporte
- Planificación y Procesos Aeroportuarios
- Redes Ferroviarias y Transporte por Ferrocarril
- Transporte de Mercancías Peligrosas y Perecederos
- Seguros en el transporte y la logística
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE NEGOCIOS MARÍTIMOS

 
- Gestión de Puertos Deportivos y Negocios Náuticos
- Política y Estrategia Portuaria
- Gestión Comercial y Marketing Portuario
- Negocio Marítimo Internacional
- Seguro marítima
- El transporte marítimo en la UE