José María Román

Director de Enginova

Enginyer en Informàtica, MBA per ESADE, PDG pel IESE, Expert en Valoració d'Inversions (UPC) i en Business Angels (ESADE).

Va ser Gerent i Director General del Col•legi d'Arquitectes de Catalunya des de 1999 fins al 2008, any en el qual es va incorporar al Col•legi Oficial d'Enginyers Industrials (COEIC) per engegar el servei ENGINOVA dedicat al foment, la detecció i el suport a les iniciatives emprenedores tecnològiques dels Enginyers o vinculades a l'Enginyeria. Des del passat any també des d'ENGINOVA es gestiona el FONS ENGINYERS, societat d'inversió en fases inicials en noves empreses tecnològiques.

Com a emprenedor és Soci fundador de Council Business Studio, S.L. ( www.council.es) i de Buysball Sports (www.buysball.com).

Àrees d'experiència: Seed capital, Venture capital, Negociació, Anàlisi de projectes, Consells d'Administració, Gestió d'empreses.