El TecnoCampus participa a l’assembla general d’APTE, que reuneix parcs tecnològics i científics de tot Espanya

El director general del TecnoCampus, Jaume Teodoro, ha viatjat fins a Almería per participar avui a l’assemblea general de l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE), del qual és membre de ple dret des de l’any 2008.

Els punts més rellevants d’aquesta trobada són l’aprovació dels comptes i memòries de les activitats corresponents al 2015 i l’elecció dels nous membres del comitè executiu i de les quatre comissions delegades: governança, finançament, transferència de tecnologia i internacionalització. El TecnoCampus està especialment interessat en col·laborar en la Comissió Delegada d’Internacionalització amb l’objectiu de reforçar la projecció internacional del parc. També s’aprofitarà aquesta assemblea per presentar el conjunt d’accions previstes per a aquest 2016.
El programa d’actuacions a desenvolupar durant els propers dos anys gira entorn a tres eixos principals: millorar el posicionament dels parcs científics i tecnològics, proporcionar serveis de valor als diferents membres d’APTE i continuar treballant en els models d’associació per reforçar les estructures de governança i la relació entre els diferents parcs científics i tecnològics d’APTE. Alhora, s’aprofitarà la trobada per presentar Ciudad del Conocimiento. Parque de Investigación y Desarollo de Valme S.A, un nou membre de l’associació provinent del municipi Dos Hermanas de Sevilla.

Per últim, destacar que el TecnoCampus ha quedat classificat en tercera posició en els Premis APTE a les pràctiques dels parcs científics i tecnològics per el projecte FabLab Xnergic, un espai de creació i de desenvolupament d’activitats vinculades a la tecnologia i a la fabricació digital.