Júnior Empresa


Júnior Empresa TecnoCampus és un projecte creat per sis estudiants del TecnoCampus, tres del Grau en Mitjans Audiovisuals, un del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals i dos de la doble titulació amb Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació.

Una Júnior Empresa és una associació juvenil sense ànim de lucre, creada i gestionada per estudiants que ofereixen serveis tant a la universitat com a altres empreses amb l’objectiu d’adquirir experiència i facilitar l’ingrés al món laboral. Pol Cervera, cofundador de Júnior Empresa Tecnocampus, considera que formar part d’aquesta iniciativa suposa ser part del canvi educatiu que volen dur a terme: “Engegar aquest projecte implica guanyar molta experiència professional, crear una xarxa de contactes i tenir la possibilitat de tirar endavant projectes propis”.
En el cas de Júnior Empresa TecoCampus, ofereixen un gran ventall de serveis dins dels sectors del màrqueting, tant offline com online, i de l’audiovisual. A més, Cervera afirma que actualment estan valorant incorporar “una línia relacionada amb l’àmbit de logística per tal de tenir un avantatge competitiu”.

Els membres de l’equip de Júnior Empresa consideren que el TecnoCampus és el lloc ideal per impulsar una iniciativa com aquesta ja que és un centre universitari estretament vincular al món empresarial i de l’emprenedoria. Cervera explica estan molt contents amb el suport rebut: “TecnoCampus ens ha ajudat tant en els aspectes burocràtics com en la gestió interna de la start-up durant els inicis”.

El cofundador de Júnior Empresa TecnoCampus afirma que d’aquí a final d’any l’objectiu és poder estar gestionant els primers clients de manera satisfactòria. En aquest sentit, Cervera considera que per a una empresa és clau comptar amb estudiants especialistes en diversos camps: “Som una nova generació d’estudiants sense limitacions ni barreres, amb molta capacitat i ganes d’aprendre i aportar coses noves”, conclou Cervera.