Consulta tota la informació necessària per preparar la teva mobilitat a la Sessió Informativa Pre-Mobilitat

1. Si has acceptat, la universitat de destinació et farà arribar la informació necessària, les instruccions i documentació per tal de registrar-te.

Si després d’haver rebut i consultat tota la informació tens algun dubte, posa’t en contacte directament amb la universitat de destinació (Has de tenir en compte els terminis i requisits que us sol·liciti la universitat d’acollida).

IMPORTANT: Si passades 3 setmanes després de notificar la teva nominació a la universitat de destinació, no has rebut informació per part seva, posa’t en contacte amb l’Oficina Internacional: rrii@tecnocampus.cat

 

2. Acord acadèmic: Formalitza l’acord acadèmic amb el teu coordinador acadèmic i emplena el LEARNING AGREEMENT (Before the mobility) que has d’enviar a la universitat d’acollida. Recorda que aquest document ha d’estar signat per tu, la universitat de destinació i l’oficina de relacions internacionals de TecnoCampus. El termini d’entrega d’aquest document te’l farà saber la universitat de destinació.

Els coordinadors acadèmics de les diferents escoles perquè contactis amb ells són:

·         ESCSET - Prof. Aleksander Kucel (akucel@tecnocampus.cat)

·         ESUPT - Prof. Marcos Faúndez (faundez@tecnocampus.cat)

·         ESCST - Prof. Noemí Serra (nserra@tecnocampus.cat)

 

3. Matrícula a TecnoCampus: recorda formalitzar la teva matrícula abans de marxar, seguint els períodes marcats.

IMPORTANT: No podràs gaudir de la plaça de mobilitat internacional si no has formalitzat la matrícula a TecnoCampus.

 

4. La Comissió Europea et sol·licitarà a través del teu email un test d’idioma online. Aquest test és només a títol estadístic, és a dir, el resultat no afectarà a la teva mobilitat ni beca (pots consultar la informació a la pàgina web de la OLS). En cas que el resultat del test sigui d’un nivell B1 o inferior rebràs automàticament una invitació per fer un curs d’idioma online durant la teva estada. En cas de nivell superior a B1 també tens l’opció de fer el curs, podràs sol·licitar-lo enviant un email a rrii@tecnocampus.cat. T’informem que aquest curs és completament gratuït.

Et recordem que aquest test és imprescindible per rebre els pagaments de la beca.

 

5. ERASMUS: Conveni Financer: Has de passar per la oficina de relacions internacionals ABANS de marxar a signar el Conveni Financer. El període de signatura comprendra els mesos de Juny i Juliol.

RESTA DEL MÓN: Si ets beneficiari d'una Beca on the Move, has de passar per la oficina de relacions internacionals ABANS de marxar a signar el document d'acceptació de la beca. 

1. INFORMA'NS DE LA TEVA ARRIBADA

ERASMUS: Quan arribis a la universitat de destinació, ens has d’enviar el certificat d’arribada i la fitxa de dades bancàries al correu rrii@tecnocampus.cat en format PDF un termini màxim de 10 dies naturals des de la teva arribada.

RESTA DEL MÓN: Pels estudiants beneficiaris de la Beca on the move has d’enviar la confirmació d’arribada i la fitxa de dades bancàries al correu rrii@tecnocampus.cat en un termini màxim de 10 dies naturals des de la teva arribada

2. PARTICIPA EN LES SESSIONS D’ ACOLLIDA DE LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ

Això t’ajudarà a entendre el funcionament de la universitat, aprofitar millor els serveis que t’ofereixen i et permetrà conèixer altres estudiants d’intercanvi. La universitat de destinació t'informarà de quan tenen lloc aquestes sessions, que s'organitzen normalment una setmana abans de començar les classes. 

3. FORMALITZA L’ESTADA I LA MATRÍCULA

Realitza tots els tràmits necessaris per tal de formalitzar la teva matrícula a la teva universitat de destinació.

La universitat de destinació t’informarà d’aquelles gestions necessàries per a què la teva estada es desenvolupi amb tota normalitat i amb el màxim aprofitament acadèmic.

Recorda, per a tal de rebre el pagament de la teva beca Erasmus, has d’haver formalitzat i pagat la teva matrícula al TecnoCampus.

IMPORTANT: Envia una còpia de la teva matrícula a l'Oficina Internacional (rrii@tecnocampus.cat)


4. CONFIRMACIÓ O CANVIS DE L’ACORD ACADÈMIC I DEL LEARNING AGREEMENT

Un cop t’hagis incorporat a la universitat estrangera, i en cas de que vulguis fer canvis a les assignatures acordades amb el teu coordinador acadèmic de TecnoCampus, has de fer d’enviar la nova proposta al vostre coordinador acadèmic, qui l’haurà de validar.

Un cop validada la modificació, ens ho hauràs de notificar a rrii@tecnocampus.cat per tal d’actualitzar el teu acord acadèmic a SIGMA.

Quan? Una vegada arribeu a destí, si necessiteu fer canvis a l’acord acadèmic, disposareu fins al 30 d’octubre (primer semestre) o fins al 10 de març (segon semestre) per modificar les assignatures escollides prèviament.

ERASMUS: Recorda que també has d’emplenar l’apartat During the mobility del LEARNING AGREEMENT i enviar-nos escanejat el document degudament signat i segellat, tant per tu com per la universitat de destinació a rrii@tecnocampus.cat

IMPORTANT! Si no presentes els canvis degudament aprovats i signats, al teu retorn no es tindran en compte i per tant no es convalidaran les assignatures que no es corresponguin amb el teu acord acadèmic que figuri a SIGMA5. SI VOLS PRORROGAR L’ESTADA

Primer sol·licita el vistiplau de la universitat estrangera, qui ens ho haurà de comunicar mitjançant un email oficial a rrii@tecnocampus.cat. Seguidament, has d'enviar a Relacions Internacionals degudament omplert el següent document

Recorda: Que al prorrogar l'estada hauràs d'ampliar el Learning Agreement, per tant, hauràs de posar-te en contacte de nou amb el Coordinador Acadèmic per acordar les noves assignatures. 

Recorda presentar la següent documentació al teu retorn de l’estada de Mobilitat: 

1. ERASMUS: Certificat d’estada: Abans del teu retorn, la universitat de destinació t’ha de signat i segellar el Certificat d’estada. Quan tornis a TecnoCampus, ens has de lliurar aquest document original (no serveix un escàner).

RESTA DEL MÓN: Abans del teu retorn, la universitat de destinació t’ha de signat i segellar el Certificat d’estada. Quan tornis a TecnoCampus, ens has de lliurar aquest document original (no serveix un escàner).

2. Certificat de notes (Transcript of records): abans de la teva tornada has d’assegurar-te que la universitat ens fa arribar per mail a rrii@tecnocampus.cat el Certificat de notes (document on apareixen les qualificacions que has obtingut). Aquest document escanejat només serà acceptat si és enviat per la pròpia universitat. Aquest document és requisit imprescindible per tal de rebre el pagament final de la beca.
 

IMPORTANT: És responsabilitat de l’alumne estar pendent de l’arribada del certificat de notes per a tal de poder fer la convalidació d'assignatures al TecnoCampus.
  
3. ERASMUS: Informe de l’estudiant: Al finalitzar la teva estada, rebràs un mail de la Comissió Europea demanant que emplenis online l’informe final (una enquesta sobre la teva mobilitat). És molt important que emplenis i enviïs l’informe, ja que en cas contrari et reclamaran que retornis tota la beca econòmica que has rebut!
 

RESTA DEL MÓN: Informe de l’estudiant: Al finalitzar la teva estada, has de realitzar un informe resum de l’experiència (text, fotografia i/o vídeo que serà utilitzat per la difusió del projecte) i enviar-lo a l’Oficina de Relacions Internacionals de Tecnocampus a rrii@tecnocampus.cat


4. ERASMUS: Test d’idioma final OLS: Fer el test d'idioma online que rebràs de la Comissió europea a través del teu mail. Et recordem que aquest test també és imprescindible per rebre el pagament final de la beca.

Tens algun dubte?

Contacta'ns