Tramitació del Títol UPC

Finalitat
Obtenir el títol oficial dels estudis de grau del TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar
Un cop avaluades i aprovades totes les assignatures previstes en el pla d'estudis del grau.

Documentació que cal aportar
obligatòria:
- Fotocòpia del DNI vigent o passaport en cas d'estrangers

Termini per sol·licitar-ho
Un cop avaluades i aprovades totes les assignatures previstes en el pla d'estudis del grau, l'estudiant podrà tramitar el títol, seguint el calendari publicat de cada un dels centres universitaris.

Cost
Segons catàleg de preus TecnoCampus i preu regulat de taxes de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes taxes es poden pagar de dues maneres. En efectiu = rebut amb codi de barres per fer el pagament al Banc de Sabadell. Amb targeta = cobrament en el mateix moment

Resposta que obtindrà
En un primer moment rebreu el resguard del Títol i quan estigui disponible podreu passar a recollir el Títol oficial. Per recollir el títol serà imprescindible venir presencialment al Servei de Gestió Acadèmica en el següent horari i presentar:

- Fotocòpia del DNI
- Resguard del títol.
- En el cas de no portar el resguard del títol, s'ha d'omplir el full de declaració jurada.
- Omplir l'enquesta de recollida del títol
- Omplir el full d'actualització de dades personals
 

Temps de resposta
- Resguard del títol: immediat.
- Títol oficial: 2 anys aproximadament.

Responsable
Gestió acadèmica

Normativa i Documentació de referència
no disponible

On adreçar-se

Per sol·licitar el teu títol has de venir al Tecnocampus. La sol·licitud és presencial i t'ho tramitaran al PIE (Punt d'Informació a l'Estudiant del Tecnocampus). Si ha de venir una altra persona en nom teu ha de portar a més d'una autorització teva, fotocòpia compulsada (compulsa oficial) del teu DNI o passaport en cas d'estrangers i el seu DNI o passaport en cas d'estrangers.