711 estudiants assignats a graus del TecnoCampus en el procés de preinscripció, un 10% més que el curs passat

Els centres universitaris del TecnoCampus Mataró-Maresme tenen com a resultat del procés de preincripció de juny un total de 711 estudiants assignats per al curs 2013/2014. Aquesta xifra representa un augment del 10,4% respecte el curs anterior; aquests resultats posen de manifest un curs més la consolidació del projecte universitari del TecnoCampus. Cal destacar que del total d’estudiants, 491 han sol·licitat estudiar al TecnoCampus en primera opció, xifra superior també als 431 del juny passat.

Per titulacions, destaquen els 195 assignats al Grau en Mitjans Audiovisuals, així com els 60 de Mecatrònica, xifra significativament més alta que el curs passat, en què en van ser 51. En l'àmbit de l'administració d'empreses, cal remarcar la gran acceptació en les dobles titulacions d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació amb Màrqueting i Comunitats Digitals i Turisme i Gestió del Lleure. Dels 245 estudiants que han triat estudis en aquests àmbits, 94 ho són de doble titulació.

Finalment, les titulacions vinculades a la salut i l'esport tenen 186 alumnes assignats, i la nota de tall més elevada (7,330), que correspon al Grau d'Infermeria, d’entre els estudis que s’imparteixen al TecnoCampus.

Cal tenir en compte que la preinscripció de juny marca l’inici d’un procés en què la xifra d’estudiants pot variar a l’alça, ja que resta oberta la convocatòria de places de setembre.