95% d’èxit en la prova d'aptitud dels estudis del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

197 nois i noies aspirants a estudiar el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport van realitzar el passat dijous 27 de juny la PAP per accedir a aquests estudis durant el curs 2013-14.

Aquesta xifra representa un augment del 30% en relació a les inscripcions de l'any passat, que van ser de 151.

Del total d'inscrits, el 95% va obtenir la qualificació d'APTE/A.

La PAP consisteix a superar dues proves físiques: una de natació i una de resistència cardiorespiratòria d'acord a uns barems establerts.