A prop teu 2011

 La Dra. Esther Cabrera  directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut va assistir el passat 11 d’abril  a l’ Acte “ A prop teu 2011” a l’auditori del Col.l egi  Oficial d’infermeria  de Barcelona . 

En aquest acte es va reconèixer la tasca de les més de 38.000 infermeres i infermers de la demarcació de Barcelona , es va fer  l’homenatge  a les infermeres i infermers jubilats , i es va fer entrega dels Premis COIB 2011. Al acte van assistir també el Conseller de Sanitat Boi Ruiz, i l’alcalde de Barcelona Jordi Hereu. Durant la presentació de l'acte la presidenta del COIB, Mariona Creus, va manifestar la preocupació de tot el col•lectiu de professionals d’ infermeria per la situació actual de les institucions sanitàries i les seves conseqüències tant en la qualitat de les cures com en la situació laboral dels infermers /infermeres.  Mariona Creus va afirmar que malgrat aquesta situació mai s’ ha de travessar “ la línia vermella” que és posar en perill la seguretat del pacient.