ACC1Ó celebra la XIII edició del seu Fòrum d'Inversió

El proper 23 de novembre tindrà lloc el XIII Fòrum d'Inversió d'ACC1Ó i tot seguit adjuntem les condicions per poder presentar un projecte:

  • Descripció: projectes innovadors, amb elevat potencial de creixement i viables financerament, que busquin capital d’inversors privats (Business Angels) o fons de capital risc (Venture Capital). Els requisits mínims per poder presentar un projecte són:

    • Tenir seu social a Catalunya
    • Disposar d’un pla de negoci detallat (amb projeccions financeres) i tenir l’empresa en funcionament
    • Estar en fase inicial i ser d’un dels següents tres sectors: Ciències de la vida i de la salut, Tecnologies netes, i TIC.
  • Data límit de presentació de projectes: 27 de juliol de 2012

Per a més informació i inscripcions, cliqueu al següent enllaç.