Ajuts a la formació personal TCM

RRHH recorda a tots el personal el Protocol per a la formació del personal del TCM.

El protocol reflecteix el procediment a seguir per la formació adreçada al personal del TCM, per tal que poguem augmentar les nostres competències professionals. Aquest protocol dóna dret, entre altres,  a descomptes del 50 % i a beques per als Màsters Oficials Universitaris del TCM, així com a la gratuïtat perc ursar els diferents Graus.

El document es pot visualitzar a la intranet, documents RRHH, ajuts a la formació PDI-PAS.

Adreça: http://intranet.tcmm.cat/Documents%20RRHH/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fDocuments%20RRHH%2fAjut%20a%20la%20formaci%C3%B3%20PDI-PAS&FolderCTID=&View={607B2492-5B61-4E45-8610-3798222C8712}