Ajuts i Subvencions

 Programa d’assessorament a PYMES en Comerç Electrònic B2C de www.red.es.

  • Bloc I: 85% del import total sobre un màxim de 30.000€ en serveis d’assessorament especialitzats i individualitzats en matèria de comerç electrònic B2C.
  • Bloc II: 75% del import total sobre un màxim de 12.000€ per la implantació de solucions tecnològiques de comerç electrònic B2C

Requisits:

-       Antiguitat mínima de 2 anys des de la seva constitució

-       Certificat d’estar al corrent de pagaments a HP i SS

IMPORTANT: Les sol·licituds només podran ser presentades fins el proper 13 de gener de 2012 i només seran admeses 100 empreses.

Adjuntem la informació sobre bases i requisits: http://www.red.es/perfil-del-contratante/procedimiento/id/1028/bases-reguladoras-por-las-que-convoca-concesion-ayudas-para-realizacion-del-programa-asesoramiento-pymes-comercio-electronico-b2c.html