Albert Oñate (China Shipping Spain): "La formació serà clau en la logística per afrontar els reptes del futur"

Albert Oñate és el director general de l’empresa xina-espanyola China Shipping Spain, amb seu a Barcelona. És una societat consignatària, és a dir, representant a Espanya d’una naviliera xinesa per a la qual fa la feina de comercialitzar els espais per al transport de les mercaderies a les bodegues dels seus vaixells.

-Quins orígens té la societat China Shipping Spain?

-“L’empresa naviliera China Shipping Group es va crear el 1997, fruit de la suma de diferents empreses preexistents que el govern xinès va voler que s’unissin. A partir del 1999, opera a Espanya a través de la societat que dirigeixo. Tenim una doble funció de representar aquí la naviliera i de convèncer les grans empreses que importen i exporten perquè confiïn en nosaltres.”

-Han viscut doncs els grans anys d’auge del comerç amb l’Àsia.

-“Sí, de fet som fills d’aquest creixement. Els vaixells que llavors arribaven procedents de la Xina els anys 90 a Barcelona tenien una capacitat de 3.000 TEUS, i ara n’arriben de 8.500 TEUS. Hi ha hagut per tant un gran creixement.”

-Barcelona podria optar a trànsits que ara passen de llarg i desembarquen als ports del nord d’Europa com Rotterdam, Anvers o Hamburg?

-“Barcelona pot ser punt d’arribada d’una part d’aquestes mercaderies, però no de la majoria, que van al nord d’Europa i necessàriament desembarquen en aquests ports. Potser per a mercaderies molt urgents o d’alt valor afegit que van a altres països d’Europa, Barcelona podria ser atractiva, però per la gran majoria, no. Parlem de grans ports, amb unes infraestructures enormes. Fer créixer el hinterland del port de Barcelona és complex, alguna cosa es pot fer però és molt teòric.”

-Com doncs es pot guanyar quota de mercat?

-“Sí que es pot ampliar una mica de hinterland, amb algunes mercaderies concretes i per a algunes destinacions del sud d’Europa. També amb el trànsit de mercaderies que tenen com a destí Espanya,o amb el trànsit de transbordament, el port de Barcelona pot créixer. Barcelona pot fer de port hub, que rep un gran vaixell de la Xina i després des d’aquí surten vaixells més petits cap al nord d’Àfrica o camions per fer la distribució capil·lar.”

-Com veieu la posada en marxa del nou Grau en Logística i Negocis Marítims?

-“Ho veig bé. Jo com a consignatari de vaixells el que veig és que no hi ha estudis específics, i que la formació serà positiva i necessària per al sector portuari. El coneixement dels idiomes (i no només l’anglès, també el francès, el xinès o l’alemany) i de tot el que fa falta per al comerç internacional serien aspectes bàsics en aquesta formació tan necessària.”