Alooha i la Fundació TecnoCampus treballaran junts en un projecte tecnològic

L’empresa Lunar New Media SL (Alooha) i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme(TCM)  han signat un contracte en virtut del qual  TCM proveirà suport tecnològic a Alooha en l'àmbit de tecnologies de distribució de continguts en banda ampla a través de la xarxa elèctrica de baixa tensió (PLC).

Aquest contracte s’emmarca en el projecte denominat “Distribució de continguts audiovisuals FHD per mitjà de tecnologia PLC de banda ampla en xarxes digitals out-of-home per a l'expansió dels circuits de publicitat exterior digital interactius desenvoilupats per Alooha". Es tracta d'un projecte  cofinançat pel programa Neotec II del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI), organisme depenent del Ministeri de Ciència i Innovació, i del qual Alooha ha decidit subcontractar part de l’execució i desenvolupament tecnològic al Netlab, que forma part de la Unitat de Projectes de Transferència de Coneixement i Tecnologia de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.  

En l’acte de signatura del contracte, celebrat ahir, tant el  director general d’ Alooha, Jorge Luna,  com el director general de la Fundació TCM, Antoni Uix, van destacar l’esperit de col·laboració entre les dues organitzacions, i la complementarietat de les seves àrees d’expertesa tecnològica, que ha permès la concreció d’aquest contracte, així com l’enorme potencial d’aplicació pràctica i solucions orientades a necessitats de mercat que els resultats del projecte han de propiciar. 

Alooha és una companyia vinculada a TCM des dels seus inicis, que en el seu moment va trobar seu per a la seva fundació a  la incubadora de l’IMPEM, i que actualment esta allotjada al parc científic i de la innovació Tecnocampus Mataró-Maresme. Les seves activitats consisteixen en el desplegament i explotació de circuits digitals de comunicació exterior en el punt de venda, oferint els més moderns i eficaços suports publicitaris en base a una tecnologia pròpia de Digital Signage, i la comercialització d’espais publicitaris dels seus propis circuits DOOH o de tercers.