APTE / RCE: Alertes de col.laboració

Aquí us podeu descarregar una carpeta on teniu un llistat amb 3 ofertes i 1 demanda tecnològica amb el seu respectiu butlletí. Recordeu que podeu contactar amb aquestes alertes o altres anteriorment publicades de l'Apte a la web: www.apte.org / RCE