Article del professor Enric Sesa a la revista Pattern Recognition

 El professor de l'EUPMt Enric Sesa ha rebut l'acceptació del seu article titulat " Biometric recognition using online uppercase handwritten text".

La publicació tindrà lloc a la revista Pattern Recognition d'Elsevier. Es tracta d'una revista de primer quartil amb un alt índex d'impacte (factor d'impacte 2,5 i posició 23 de 246 en el rànking d' ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC de l'ISI JCR).