Article de la Dra. Esther Cabrera al Journal of Advanced Nursing

La Dra. Esther Cabrera, directora de l’ Escola Superior de Ciències de la Salut, ha publicat al Journal of Advanced Nursing un estudi relacionat amb les reaccions del cuidador de persones amb demència. S'evidencia que la falta d'autoestima i de suport familiar està relacionat amb una major sobrecàrrega del cuidador. Aquest estudi posa de manifest les diferències i similituds en la cura de persones amb demència en vuit països europeus. La mostra està formada per 2.014 cuidadors i pacients amb diagnostic de demència amb mitjanes d'edat dels cuidadors de 60 anys i de 83 dels pacients.