Article sobre immigració i hipoteques en una revista especialitzada del professor Josep Maria Raya

El professor de l'Escola Universitària del Maresme Josep Maria Raya ha publicat un article sobre la discriminació dels immigrants en el mercat de les hipoteques a la revista Regional Science and Urban Economics, del Journal of Citation Reports, amb factor d'impacte 1,23. Es tracta de la segona millor publicació en la seva branca d'especialització.